AIT Studiedag: De wereld van het kind

Op maandag 22 mei 2017 organiseert AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) de studiemiddag 'De wereld van het kind. Integratie van alle opvoedmilieus voor de totale ontwikkeling'. Tijdens de studiedag wordt het boek 'Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang' gepresenteerd.
AIT Studiedag: De wereld van het kind

 

Om de wereld te ontdekken en om zich daarin in te kunnen ontwikkelen, nemen kinderen allerlei initiatieven en verwachten van de omgeving dat die initiatieven gezien en begrepen worden. Ouders, opvoeders en begeleiders genieten dan van het feit dat een kind weer een stapje verder in de wereld kan zetten of weer een nieuwe fase op weg naar de volwassenheid heeft bereikt. Op videobeelden zijn deze initiatieven van het kind, om zich te willen ontwikkelen, heel duidelijk zichtbaar en herkenbaar.

 

Echter….de wereld van het kind kan ook onzeker, angstig of verdrietig zijn of het kind kan te maken hebben met een handicap of extra zorg nodig hebben. Het kind kan afhankelijk zijn van zijn omgeving of zich geplaatst zien in een situatie waarin het zichzelf moet zien te redden. Maar ook in deze situaties zien we dat kinderen initiatieven blijven tonen om zich gezond te willen ontwikkelen. Alle kinderen hebben te maken met verschillende leefomgevingen en opvoedmilieu ’s. Naast de ouders kan een jong kind ook te maken hebben met de kinderopvang of met de peuterspeelzaal. En later met de school en de buitenschoolse opvang. Een kind met een indicatie voor extra zorg krijgt te maken met hulpverleners en ambulante of interne begeleiders. Allemaal met als doel de totale ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Op deze studiedag komen al deze aspecten aan de orde. Er is aandacht voor de wereld van het jonge kind en het basisschoolkind, maar ook voor de wereld van de jongere, de wereld van het gehandicapte kind en van het dove kind. Het kind in de buurt, in de wijk en op het schoolplein. In veel van deze leer-en opvoedingssituaties wordt gewerkt met VIB in de professionele setting en/of met VHT in de thuissituatie. Professionals in de verschillende werkvelden werken met de methodieken en willen samenwerken met elkaar en met de ouders in het belang van het kind. De integratie en de samenwerking van ouders, kinderopvang, (passend) onderwijs en hulpverlening in de omgeving van het kind is het thema van deze dag.

De dag is bedoeld voor elke professional die zich inzet om de totale ontwikkeling van het kind te bevorderen en daarin samen wil werken met ouders en andere professionals, waar het kind mee te maken heeft in zijn dagelijkse leefomgeving. 

Tijdens de studiedag wordt het boek Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang gepresenteerd en zit tegen gereduceerd tarief inbegrepen bij het deelnamebedrag. De handleiding is geschreven onder regie van AIT (Marij Eliëns en Monique Konings) in samenwerking met het NJi, met auteurs die veel expertise en kennis hebben over de kinderopvang en een essentiële bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van deze handleiding. De auteurs zijn Josette Hoex (NJi), Wilma Schepers en Annemiek Galesloot.

Meer informatie over deze studiedag? Zie www.aitnl.org/studiedagen.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]