De opbrengsten van video-interactiebegeleiding: het kind centraal

Kijken naar videobeelden van spelende kinderen, dat vindt bijna iedereen leuk! In de kinderopvang bekijken pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden of coaches regelmatig beelden van allerlei alledaagse situaties. Dat is niet alleen leuk, dat is vooral erg zinnig. De beelden geven aanknopingspunten om het handelen van de begeleider te bespreken. Wat gaat goed en wat kan er beter? Ook de kinderen zijn een bron van informatie in dergelijke videobeelden. Hoe je die informatie kunt benutten in je werk vertelt Marleen Vromans, die veel ervaring heeft met video-interactiebegeleiding.


VIB wordt al zeker dertig  jaar gebruikt om in allerlei opvoedingssituaties – vaak in de zorg of hulpverlening – te onderzoeken wat de hulpvraag van kinderen is. Over de methode zijn verscheidene boeken geschreven, gericht op bijvoorbeeld pleegzorg, gezondheidszorg, onderwijs en kraamzorg. Nu is er ook een boek verschenen over video-interactiebegeleiding in de kinderopvang. Dit boek is geschreven aan de hand van de ervaringen in een aantal kinderopvangorganisaties die al meer dan 10 jaar werken met video-interactiebegeleiding (zie kader voor een korte beschrijving van de inhoud). Kinderopvang Korein neemt hierbij een centrale plaats in. Korein heeft meegewerkt aan het uitwerken van de methodiek voor de kinderopvang en aan onderzoek naar de effectiviteit van de methodiek. Korein verzorgt ook de opleiding voor VIB-begeleiders (VIB'er).

Marleen Vromans werkt op haar locatie De Bennekelstraat (Korein, Eindhoven) al heel lang met VIB. Twee dagen per week staat ze op de groep en twee dagen per week is ze teamcoach. Ze kent het werken met VIB zowel als pedagogisch begeleidster als in haar rol als coach.

Vooroordelen

Marleen werkte eerder bij Peuterplaza, een peuterspeelzaalorganisatie in Eindhoven en omgeving. Peuterplaza gebruikte het VVE-programma Piramide. Ook Marleen – opgeleid op de pabo als kleuterleerkracht – gebruikte Piramide gemotiveerd en enthousiast in haar werk met de kinderen. Marleen: ‘Een aantal jaar geleden nam Korein Peuterplaza over. Dat betekende dat de peuterspeelzaalleidsters en de pedagogisch begeleidsters van de kinderopvang meer zouden gaan samenwerken. We hadden onderling best veel vooroordelen over elkaar. De begeleidsters van de opvang vonden dat wij de hele dag aan het “schooltje spelen” waren en wij keken een beetje neer op de begeleidsters omdat ze in onze ogen “niet serieus” met de kinderen werkten en te weinig aandacht hadden voor kindontwikkeling. Die houding is 180 graden gedraaid sinds we samenwerken met VIB.

Korein werkt al heel lang met video-interactiebegeleiding en vroeg aan hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink om onderzoek te doen naar het effect van VIB op het werken met een VVE-methode. Omdat ik thuis was in het werken volgens de VVE-methodiek, werd ik gevraagd of ik mee wilde helpen bij het invoeren van VIB bij VVE. Zo kwam ik in aanraking met VIB. Voor mij was het echt een eye-opener!’

De plank misslaan

Toen ik naar de videobeelden keek – en moest beschrijven wat de kinderen mij vertelden met hun gedrag en hun taal – realiseerde ik me opeens dat ik vooral bezig was met het uitvoeren van mijn eigen VVE-doelen en geen oog had voor wat de kinderen eigenlijk aan mij vroegen. Ik zag mezelf enorm mijn best doen en toch regelmatig de plank misslaan. Het ging allemaal veel te snel. Ik had het lijstje woorden in mijn hoofd dat bij het lesje hoorde en zag niet dat de woorden die ik introduceerde helemaal niet aansloten bij waar de kinderen mee bezig waren. Samen met mijn VIB'er analyseerde ik de opnames. Ik leerde heel nauwkeurig kijken. Binnen VIB is het contactinitiatief van kinderen een heel belangrijk moment. We kijken naar hoe we als begeleiders reageren op dat contactinitiatief. Zien en horen – in VIB-termen “ontvangen” – we wat de kinderen willen zeggen? Geven we de kinderen antwoord op hun “vraag”? Voor mij werd duidelijk dat wat de VVE-methode te bieden heeft heel waardevol is, maar dat we pas echt de VVE-doelen kunnen bereiken als we ons pedagogisch aanbod afstemmen op de ontwikkeling van de kinderen. En daarbij hebben we VIB nodig.’

Lees verder in KIDDO 4 (2017) vanaf pagina 32. Nog geen abonnee? Klik hier.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]