Op weg naar doordachte kwaliteitsopvang voor baby’s

Baby’s verdienen de beste zorg en aandacht die maar mogelijk is. Ook in de kinderopvang. Daarom ging het Expertisepunt Versterk het Jonge Kind van onderzoeks- en adviesbureau Sardes het land in om zich te laten inspireren door kinderopvangorganisaties die uitblinken in de zorg voor baby’s. Om je te helpen bij het aanscherpen en uitdragen van je eigen visie op babyopvang, schreef Sardes een handreiking over alle bevindingen.
Op weg naar doordachte kwaliteitsopvang voor baby’s


Je wil baby’s alle liefde en aandacht geven die mogelijk is. Dat gaat nog beter als jouw aanpak goed doordacht is uitgewerkt in een pedagogische visie op babyopvang. Deze visie kun je dan ook overbrengen op de ouders, zodat zij goed weten hoe jullie met baby’s omgaan.  

Expertisepunt Versterk het Jonge Kind bezocht acht kinderopvangorganisaties die een bijzondere invulling geven aan bijvoorbeeld slapen, wennen of hechting van baby’s. In de handreiking De baby in de opvang (een rapport met tips en adviezen, red.) staan deze portretten centraal. Wat tekenend is voor alle opvangorganisaties, is dat medewerkers continu nadenken over wat goed is voor de baby. Er is een gedeelde visie op de opvang van baby’s en het belang van de baby staat daarin centraal. Waarom is en blijft dat toch zo belangrijk?

[tk] Werk mee aan een goede basis
Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden: kwalitatieve en sensitieve opvang is voor baby’s van het grootste belang. De basis van ons hele ‘mens zijn’ wordt gelegd in het eerste jaar: de hersenontwikkeling, het kunnen en leren hechten aan anderen, de basis van sociale vaardigheden, de start van de belangrijkste motorische vaardigheden, het leren van een taal of zelfs meerdere talen. Op geen enkel moment in je leven leer je ooit nog zoveel. Om ervoor te zorgen dat baby’s de ruimte en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om die basis te leggen, hebben zij opvoeders nodig. Naast ouders (en andere familieleden of directe verzorgers) bied jij die zorg tijdens je werk.

Dat de juiste zorg in de kinderopvang belangrijk is, blijkt uit verschillende onderzoeken. De kwaliteit van de kinderopvang heeft invloed op het sociaal gedrag, de taalontwikkeling en de latere schoolprestaties van kinderen. Uit verschillende onderzoeken blijken baby’s hogere cortisolniveaus (cortisol is een hormoon dat aan stress gerelateerd is, red.) te hebben wanneer zij in kinderdagverblijven verbleven dan wanneer zij thuis zijn. Met name de overgang naar de kinderopvang bleek stressvol voor baby’s. Uit een onderzoek blijkt ook dat de cortisolniveaus minder hoog zijn wanneer de moeders aanwezig waren bij het wennen op de kinderopvang.

Daarnaast zijn kinderen in deze fase het meest afhankelijk van de volwassenen om hen heen. Zij zijn compleet afhankelijk van de opvoeder voor hun voeding, warmte, troost, rust en uitdaging. Des te groter is het effect van goede opvang en sensitieve pedagogisch medewerkers en gastouders op de baby. Ook zijn baby’s afhankelijk van de opvoeder waar het gaat om de interactie met de rest van de omgeving. Signaleert de opvoeder tijdig wanneer het de baby te veel wordt en hij beter even op schoot kan worden gehouden dan op de grond kruipt bij de andere kinderen?

Er is de afgelopen jaren veel geld gegaan naar het stimuleren van de ontwikkeling van peuters, maar investeringen in de opvang en specifieke zorg van baby’s lopen achter. De onderzoekswereld zou ook meer werk kunnen maken van onderzoek naar baby’s. Bevindingen uit onderzoek naar baby’s moeten beschikbaar en breed toegankelijk zijn, zodat ouders beter mee kunnen denken over de kwaliteit van de babyopvang. 

Lees verder in KIDDO 2 (2017) vanaf pagina 10. Nog geen abonnee? Klik hier.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]