Verschillende coaches in de kinderopvang

Iedere pedagogisch medewerker krijgt recht op coaching. Dit staat in het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. We wachten in spanning de uitwerking af. Voor kinderopvangorganisaties een uitdaging om coaching van grote betekenis te laten zijn voor kinderen, ouders en medewerkers.
Verschillende coaches in de kinderopvang

 

Wat is coaching?

Coaching is het proces waarbij iemand optreedt als een gids die een ander persoon uitdaagt zijn potentieel te realiseren. Een coach helpt met het bereiken van vooraf gestelde doelen. Het uitgangspunt is dat het beste wat hij in zich heeft maximaal benut wordt. Eén van de belangrijkste kenmerken van coaching is, dat er sprake moet zijn van een gelijkwaardige relatie. Het gaat om het faciliteren van inzicht, leren en ontwikkelen. De wil, het verlangen, de motivatie en de houding van de persoon spelen een belangrijke rol. De persoon veroorzaakt zelf zijn eigen verandering. In coaching zoek je de balans tussen datgene wat mag groeien en ontwikkelen en datgene wat al krachtig is.

 

Verschillende soorten coaches             

Afhankelijk van de organisatiestructuur en –cultuur zal een coach een plek gaan krijgen. Of eventueel zijn er al coaches aan het werk binnen een organisatie. Een coach kan zijn coachtaken uitvoeren vanuit verschillende posities of functies

1.Coach/ transformationeel leider

2.Coach/ collega pedagogisch medewerker

3.Professioneel coach

4.Iedereen is elkaars coach

 

1.Coach/ transformationeel leider

Stel dat je uitgaat van het volgende? Iemand die in de kinderopvang aan de slag gaat als coach moet in staat zijn om de kennis te delen zonder deze op te leggen. De coach stimuleert om na te denken over problemen en deze vanuit een ander perspectief te laten kijken. Creativiteit is een belangrijke kwaliteit, in de zin van het bedenken van nieuwe oplossingen en benaderingen. De ideale coach laat voorbeeldgedrag zien. Dit kan gaan over gesprekstechnieken die medewerkers ook in gesprekken met elkaar of met collega’s kunnen inzetten, maar ook interactievaardigheden in de omgang met kinderen en ouders. Persoonlijke betrokkenheid van de coach bij de medewerker zorgt voor een veilige sfeer om in gesprek te kunnen zijn. Om medewerkers te motiveren zich verder te ontwikkelen communiceert de coach helder en inspirerend. Dit zijn allemaal kenmerken die bij een transformationele leider horen. Is er een verschil tussen een transformationeel leider en een coach? Of is een transformationeel leider iemand die goed kan coachen en daarnaast leiderschapskwaliteiten heeft? Voordeel is dat de gerichtheid om te werken aan doelen in het belang van de organisatie niet uit het oog verloren worden. Als de leidinggevende tevens als coach werkt kan het principe van gelijkwaardigheid onder druk komen te staan. Het bouwen aan de relatie om te zorgen voor veiligheid is dan extra belangrijk. In fases waarin medewerkers vrezen voor hun baan zal de dubbelrol een lastige zijn.

2.Coach/ collega pedagogisch medewerker

Een tweede scenario zou er als volgt uit kunnen zien: de collega die naast haar functie als pedagogisch medewerker meekijkt met haar collega en tussendoor feedback geeft. Eén keer per maand is er een coachingsgesprek waarin reflecterend teruggekeken wordt op het werk van de afgelopen maand. De coach heeft een aantal technieken, methoden en hulpmiddelen die ingezet worden op deze momenten zoals: Video Interactie Begeleiding, STARRT (Situatie, Taak, Aanpak, Resultaat, Reflectie, Transfer) en kijkwijzer Interactievaardigheden. Een voordeel kan zijn dat de coach veel ziet en als gelijkwaardig ervaren kan worden. Een nadeel kan zijn dat de coach te dichtbij en te weinig prikkelend is om echte verandering te weeg te brengen.                                

3.Coach

Een derde scenario zou kunnen zijn dat er een coach af en toe meekijkt en vervolgens gesprekken aangaat. Deze persoon staat op grotere afstand. Als er bij een medewerker thema’s spelen die meer op persoonlijk vlak liggen kan dit een voordeel zijn. Of als een medewerker twijfelt over of hij wel de juiste functie heeft. Veiligheid is gegarandeerd en de focus zal makkelijker blijven bij de door de medewerker ingebrachte vragen. Een nadeel kan zijn dat het zicht op wat precies van belang is voor de dagelijkse praktijk verloren gaat.

4.Iedereen is elkaars coach

Zoals medewerkers interactievaardigheden met kinderen aanleren en verfijnen, zo kunnen medewerkers allemaal coachingsvaardigheden aanleren en in de loop der tijd verfijnen. Tijdens één-op-één-gesprekken coachen medewerkers elkaar. Een andere gespreksvorm dan men gewend is bij feedback geven en ontvangen. Tijdens groepsbesprekingen of intervisiebijeenkomsten kunnen de coachingsvaardigheden ook leiden tot meer diepgang en openheid. Een teamcoach of leidinggevende kan daarin begeleiding geven zodat men doelgericht met elkaar coachen aan de slag gaat.

 

Het doel

De uitdaging blijft voor welke ‘soort’ coach er ook gekozen wordt, dat deze het verschil maakt voor de kinderen. Pedagogisch medewerkers die lekker aan het werk zijn en zich verder ontwikkelen en gefocust blijven op goede kwaliteit leveren is hierbij belangrijk. Daarbij kan de coach in welke variant dan ook een bijdrage leveren onder het motto:

“Iedere succesvolle medewerker heeft een perfecte coach!” 


De opleiding Kinderopvangcoach leidt je op tot coach voor de kinderopvangbranche. 
KIDDO abonnees ontvangen bovendien € 25,- korting op de opleiding!
Klik hier voor meer informatie.

 
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]