Agenda

College Jeugdhulp en recht van de collegereeks Jeugdrecht ONLINE

Datum:01 juni, 2021
Locatie:Online
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/11/260/1659/college-jeugdhulp-en-recht-online
Beschrijving:Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet is het afhankelijk van de woonplaats van het kind in welke mate het adequaat kan worden geholpen bij opgroeiproblemen

Sinds 2015 is het college verantwoordelijk voor zowel de toegang tot jeugdhulp als het beschikbaar hebben van een voldoende kwantitatief en kwalitatief aanbod van jeugdhulp. Dit staat in de Jeugdwet. Daarvoor heeft elke gemeente budget gekregen van het Rijk. Ondanks deze wettelijke ‘jeugdhulpplicht’ is er sprake van wachtlijstproblematiek. Elke gemeente heeft het voor haar burgers weer net iets anders geregeld in de eigen Verordening Jeugdhulp. Voorts heeft elke gemeente haar eigen inkoopbeleid van zorgaanbieders die de jeugdhulp aan kinderen en ouders moeten leveren. De spanning tussen zo goedkoop mogelijk en zo goed en snel als mogelijk is voelbaar voor elke professional en niet in de laatste plaats bij ouders en kinderen. De spanning tussen recht op adequate jeugdhulp en de plicht van het college hiervoor zorg te dragen (zonder dat dit teveel kost) staat centraal tijdens dit college.

In dit college wordt o.a. aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk: De doelstellingen van de Jeugdwet en het wettelijk kader (en reflectie hierop) De grote verschillen in uitvoering en werkwijze per gemeente (rechtsongelijkheid?) De (on)mogelijkheden van rechtsbescherming voor ouders en kind In het vrijwillig kader In het drangkader, ook wel preventieve jeugdbescherming genoemd


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]