Agenda

Webinar: Leergang Gelijkwaardigheid en diversiteit, ontdekken en begeleiden

Datum:22 september, 2021
Locatie:Online
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/6/305/1724/leergang-gelijkwaardigheid-en-diversiteit-ontdekken-en-begeleiden
Beschrijving:Stap voor stap naar een diverse leeromgeving en een inclusieve praktijk

We leven in een diverse samenleving; soms is dat zichtbaar, soms niet. We constateren dat de pandemie mensen en groepen op verschillende manieren beïnvloedt. Er is groeiende sociale ongelijkheid en polarisatie, maar ook solidariteit. Hoe kun je dat laatste stimuleren, een omgeving waarin respect voor diversiteit en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is? Hoe werk je binnen je kinderopvangorganisatie of school aan het gevoel dat iedereen welkom is, en integreer je dit in het pedagogisch beleid van het kindercentrum? Hoe zorg je voor respectvolle relaties?

Allereerst vereist dit een reflectieve en onderzoekende houding naar jezelf als professional en naar je teampraktijk. Zijn jonge kinderen met diversiteit bezig? Moet je het wel of niet met kinderen, ouders, je team over diversiteit en uitsluiting hebben? En zo ja, hoe? Als pedagogisch medewerker ontmoet je families in verschillende samenstellingen, en met verschillende overtuigingen en achtergronden. Als professional kom je je eigen voorkeuren en vooroordelen tegen; hoe ga je hiermee om? En hoe ondersteun je als pedagogisch coach je team, zodat professionals en ouders van elkaars ervaringen, culturen en toekomstperspectieven leren, en volwaardig participeren naar eigen vermogen?

In de leergang Gelijkwaardigheid en diversiteit, ontdekken en begeleiden krijg je kennis, visie en stap-voor-stap tools aangereikt, die je direct in je dagelijkse praktijk kunt toepassen. Instrumenten die je kunt inzetten om de ontwikkeling van een positief zelfbeelden een groepsidentiteit bij kinderen te stimuleren, diversiteit te leren waarderen, het contact met ouders en collega’s te versterken, en te leren reflecteren over dilemma’s en emoties in de praktijk. Met als doel om participatie van kinderen en hun families en/of de onderlinge samenwerking in je team te bevorderen.

Via ervaringsoefeningen, kennisoverdracht, casusbesprekingen en reflectie op good practices, verken je je professionele rol. Je kiest ook een onderwerp om aan je eigen inclusieve praktijk te werken, iets wat je zou willen veranderen samen met je collega’s, de kinderen en/of hun families. Deze leergang ondersteunt je daarin met (inter)nationaal beproefde instrumenten en kaders. Door van en met elkaar te leren kunnen jij en je team – ondanks of juist dankzij meningsverschillen, verschillende manieren van opvoeden of meertaligheid – nieuwe inzichten en professionele competenties ontwikkelen in de dagelijkse praktijk. Daarmee kun je ook een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit in je organisatie, en op den duur aan de sociale samenhang en cohesie in je buurt.


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]