De nieuwe KIDDO:

Anne Smudde (42) is coördinator van de tussenschoolse opvang (TSO) en pedagogisch medewerker op de buitenschoolse opvang (BSO) van de Joop Westerweelschool in Amsterdam. Dit is een zogenaamde ‘Alles-in-één-school’ en er wordt nauw samengewerkt met TSO en BSO van AKROS kinderopvang in Amsterdam. ‘We zien een groot deel van de kinderen de hele dag. Het is leuk om te zien hoe de kinderen zich bij de TSO verheugen op iets wat we die middag bij de BSO gaan doen. Nu heb ik bijvoorbeeld de Rubik’s Cube meegenomen en word ik door alle kinderen gevraagd of ik hen ook kan leren hoe ze die moeten oplossen.'

Voorbeeldfunctie

Ook in deze KIDDO staan veel artikelen waarmee we je willen laten nadenken over je werk. Wat gaat er al goed en wat kan er nog beter? En niet alleen het lezen van vakliteratuur draagt bij aan verdieping van je werk: ook je collega’s zijn waardevolle inspiratiebronnen! Lees in deze KIDDO hoe je uitwisseling van kennis en ervaring met collega’s van andere locaties in binnen- én buitenland succesvol kunt opzetten.  
Een meer dringende oproep lees je in het artikel Samen bouwen aan een groene toekomst. Het is hoog tijd dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt om de gevolgen van klimaatverandering te minimaliseren. Dat kan óók in de kinderopvang. Lees de fijne (en haalbare) ‘doe-het-zelf’-tips en voel de voldoening van een groenere leefstijl!
Het artikel dat ons in dit nummer echt choqueerde, gaat over derdehands rook. Lang nadat een roker zijn sigaret gedoofd heeft, zijn de effecten van die sigarettenrook nog altijd schadelijk voor de gezondheid. Ook in de kinderopvang zijn nog steeds rokers te vinden. Een medewerker die in de pauze gauw een sigaretje rookt, laat een kwetsbare baby meeroken via de neergeslagen deeltjes van de rook op de handen, kleding en in het haar! En niet te vergeten: ook via de adem worden nog lange tijd kankerverwekkende stoffen verspreid. Als roker neem je het gif overal mee naartoe…
Roken hoort NIET in de kinderopvang, ook niet buiten rondom het gebouw, ook niet onderweg ernaar toe. Op pagina 23 lees je wat jij kunt doen. Er is werk aan de winkel!

Veel leesplezier met de nieuwe KIDDO!

Erkende opleidingen KinderopvangcoachVanaf 2019 dient elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben.
Dit is in de wet IKK opgenomen, net als de hoeveelheid uren coaching die beschikbaar is voor de beroepskrachten. FCB heeft nu een lijst gepubliceerd van de erkende opleidingen.
Zeker voor kleinere KDV-organisaties is bijscholing van medewerkers lastig omdat daarmee direct een bezettingsprobleem optreedt. De opleiding deBabyspecialist van Kinderopvangschool/Logavak is én IKK-gecertificeerd én start nu ook met een zaterdagopleiding.
KIDDO's Special voor de buitenschoolse opvangOnlangs verschenen: KIDDO's Special voor de buitenschoolse opvang, met de beste activiteiten uit meer dan 15 jaar OKIDDO 4-12 jaar. Bestel hem nu!

Early bird: Leve het jonge kind!Op dinsdag 6 november 2018 vindt alweer de zevende editie van jaarcongres Leve het jonge kind plaats. Ook dit jaar heeft Logacom weer een inspirerend programma samengesteld. Ben jij benieuwd naar de actualiteiten rondom het jonge kind, wat er wordt verstaan onder de 'kwaliteit van spel', wat een temperamentvol kind het meest nodig heeft en waarom dansen gelukkig maakt? Schrijf je dan snel met early bird korting in en verzeker je van een plek op dit congres! Meer informatie en inschrijven via www.hetjongekind.nl.
Derdehands rook, daar bescherm je kinderen tegen!Wist je dat lang nadat een roker zijn sigaret heeft gedoofd de effecten van de sigarettenrook nog merkbaar zijn? Derdehands rook is óók schadelijk voor de gezondheid, zo laat onderzoek zien. Vooral kinderen vormen een kwetsbare groep. Maar ook jij kunt bijdragen aan het rookvrij en gezond opgroeien van kinderen door alert te zijn op de risico’s!
Samen bouwen aan een groene toekomst‘Eigenlijk zijn kinderen nu een soort cavia’s in een hok dat niet verschoond wordt.’ Iris (12) verwoordt de harde realiteit treffend. De aarde gaat steeds een beetje verder gebukt onder de gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling. Hoog tijd dus dat iederéén zich een duurzamere levensstijl aanmeet. Thuis, op school én in de opvang. De aarde heeft haast. Maar waar begin je?
Gluren over het muurtje: uitwisseling onder collega’s anders bekekenPinterest, Google… Eén eenvoudige klik en je krijgt een massa aan foto’s en praktijkvoorbeelden van kinderopvang over de hele wereld. Gluren over het muurtje, dat doen kinderopvangprofessionals graag! Maar vaak blijft het bij even kijken, een korte inspiratieprikkel en weinig concrete actie nadien. Tenzij… je dit proces goed aanpakt. Zoals ProuD!
Ouderbetrokkenheid, gewoon doen!Ouderbetrokkenheid en een goed contact tussen pedagogisch medewerkers en ouders over de kinderen, hoe krijg je dat voor elkaar? Wilma Schepers, hoofdredacteur van BBMP en auteur voor KIDDO, stelt haar vraag aan Yvette Vervoort. Yvette is (onder andere) bestuurslid van ChildCare International (CCI). Voor CCI begeleidt Yvette het LAB Ouderbetrokkenheid. Dit LAB is een werkplaats waarin deelnemers uitzoeken hoe je in de kinderopvang het contact met ouders kunt verdiepen.
Zorg? Dat is tegelijk geborgenheid bieden en zelfstandigheid bevorderenAls we denken over zelfstandigheid bij jonge kleuters, zien we soms over het hoofd dat kinderen als mens ook in verbinding staan met elkaar en zorg kunnen geven én ontvangen. Met welk doel en voor wie werken we aan de zelfstandigheid van jonge kinderen? Door hierbij stil te staan ontdek je welke routines echt bijdragen aan zelfstandigheid en welke gewoontes eerder een vorm van disciplinering zijn.
Deel vier in de gastouderreeks: Het overdragen van normen en waardenAls gastouder heb je een belangrijke taak: je gastkinderen een omgeving bieden die hen zo veel mogelijk ontwikkelkansen biedt. Bewust nadenken over het werken volgens de vier pedagogische basisdoelen helpt je daarbij. KIDDO geeft je in vier achtereenvolgende artikelen pedagogische verdieping waarmee je elk afzonderlijk basisdoel kunt bereiken. Deze maand het laatste artikel: het overdragen van normen en waarden.
De pedagogische kwaliteit van gastoudersGastouderopvang is een belangrijke vorm van opvang in Nederland en dus is het van groot belang dat gastouders goede pedagogische kwaliteit kunnen bieden. De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de eigen gastouderopvang zijn en hoe de zwakkere punten verbeterd kunnen worden. De ontwikkeling van het instrument werd financieel mogelijk gemaakt door het Kinderopvangfonds en de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]