De nieuwe KIDDO:

Prikkels

 Als we op de redactieraad teksten bespreken, komen we vaak het woord prikkels tegen. En naargelang de context heeft het een heel andere betekenis. De ene keer staat er: ‘Als het drukker wordt, verlopen de interacties meer geprikkeld.’ De andere keer is het: ‘Met de juiste prikkels kun je kinderen stimuleren om net dat ene stapje verder te gaan.’

Geprikkelde interacties zijn niet goed. Te veel prikkels zijn voor een kind ook niet goed, dan raakt het overstuur. Maar goede prikkels zijn dan weer erg nodig. In het interview naar aanleiding van zijn nieuwe boek (pag. 10), zegt prof. dr. Ruben Fukkink dat kinderopvang voor een uitdaging staat. Professionals ‘moeten oog hebben en houden voor de emotionele behoeften van kinderen en tegelijkertijd het initiatief tonen om ze iets educatiefs te bieden.’ Ook in België klinkt het geluid dat kinderen zich in de opvang doorgaans goed voelen, maar dat ze wel wat meer educatieve stimulansen mogen krijgen. Daarom is er nu een zelfevaluatie-instrument waarmee je (onder meer) kunt nagaan of je de kinderen emotioneel en educatief goed ondersteunt (pag. 14).

Misschien kun je dat educatieve prikkelen nog het beste zien als een klein, speels duwtje in de rug. Je kijkt toe en moedigt het kind aan, vol vertrouwen. Als het iets moeilijker loopt, sta je klaar om het kind op te vangen. En als het kind eraan toe is, zetten jullie samen nog een stapje verder. Zo groeien kinderen, met de prikkels die jij aanbiedt.

Het is alvast een goed voornemen van KIDDO om jou ook in 2018 positief te blijven prikkelen.

De KIDDO-redactie

Signaleren in die eerste, kwetsbare periodeAls werker in de kinderopvang raak je, na de kraamzorg en het consultatiebureau, als een van de eerste professionals betrokken in het leven van jonge ouders en hun baby. De eerste levensjaren van kinderen zijn ontzettend belangrijk voor hun verdere ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit goed. Maar er zijn ook kinderen wiens ontwikkeling beschadigd raakt omdat ze opgroeien in gezinnen waar te weinig aandacht of zorg voor ze is of waar ze geweld meemaken. Voor pedagogisch medewerkers en gastouders is het daarom belangrijk dat ze de vaardigheden hebben om zorgen te signaleren en ze te bespreken binnen de organisatie en met de ouders.
KIDDO's Special voor de buitenschoolse opvangOnlangs verschenen: KIDDO's Special voor de buitenschoolse opvang, met de beste activiteiten uit meer dan 15 jaar OKIDDO 4-12 jaar. Bestel hem nu!

Geef een (prenten)boek cadeau!Alle kinderen moeten opgroeien tussen boeken. Dat is het uitgangspunt van het manifest Geef een (prenten)boek cadeau! Ook KIDDO ondertekende dit initiatief. De klassieker Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren is in februari bij alle boekwinkels voor slechts twee euro te koop. Geef jij ook?!
Baby's, baby's, baby's!Er is veel over te doen en over gesproken in de kinderopvang. Met name over de kwaliteit van de opvang: 1 leidster op 3 baby's in plaats van vier en deskundigheidsontwikkeling van de pedagogische medewerker in het werken met baby's.
De Nederlandse kinderopvang wetenschappelijk belicht - Stevige basis, ruimte voor groei!Eind 2017 verscheen , het nieuwe boek van prof. dr. Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Het vat tien jaar wetenschappelijk onderzoek naar de kinderopvang in Nederland samen en geeft weer wat de huidige stand van zaken is. ‘Er is ruimte voor verbetering, maar we mogen trots zijn op de sector.’
Kijken naar kwaliteit: het MeMoQ zelfevaluatie-instrumentWat zijn de pedagogische sterktes en aandachtspunten van je eigen opvang? MeMoQ ontwikkelde hiervoor een nieuw zelfevaluatie-instrument. Het omvat zes dimensies, een stappenplan en verschillende methodieken. Een handig hulpmiddel om stil te staan bij het dagelijks werk met kinderen en ouders. Bovendien sluit het aan op het pedagogische raamwerk én op de nieuwe aanpak van Zorginspectie in Vlaanderen. KIDDO verkent het instrument en polst bij groepsopvang en gezinsopvang: hoe werken zij ermee?
Werken aan de vier pedagogische basisdoelen  Deel 1: Emotionele veiligheidAls gastouder heb je een belangrijke taak: je gastkinderen een omgeving bieden die hen zo veel mogelijk ontwikkelkansen biedt. Bewust nadenken over het werken volgens de vier pedagogische basisdoelen, helpt je daarbij. KIDDO geeft je in vier achtereenvolgende artikelen pedagogische verdieping waarmee je elk afzonderlijk basisdoel kunt bereiken. Deze maand: het zorgen voor emotionele veiligheid.
Pedagogisch medewerkers bij de coachWilma Schepers, hoofdredacteur van BBMP en auteur voor KIDDO, vraagt Wilmie Colbers de hemd van het lijf over coaching in de kinderopvang. Wilmie is pedagoog en werkt als zelfstandig coach, adviseur en opleider in de kinderopvang. Op dit moment geeft ze de zesdaagse opleiding tot Kinderopvangcoach bij Logavak. Wilmie kent de kinderopvang van binnenuit. Ze heeft lange tijd gewerkt als pedagogisch trainer en begeleider bij een grote landelijke kinderopvangorganisatie. ‘Echt vakbekwaam word je door al je kennis te verbinden met je eigen ervaringen in de praktijk, door te durven kijken naar jezelf. En dat is de kern van coaching.’
Kwaliteitsvolle interactiesEducare, een pedagogiek waarin zorg en leren samengaan, wil voor kinderen het verschil maken. Kwaliteitsvolle interacties zijn daarin een belangrijke pijler. Onderzoek toont dat die interacties in een grote groep kleuters niet vanzelfsprekend zijn. Waaraan ligt dat? Wat kun je doen om alle kinderen in zinvolle leerprocessen te betrekken? En hoe kun je daarbij ook diversiteit en verschillende thuistalen inzetten? Dit is het derde artikel in de reeks Schoolrijpe kinderen of kindrijpe scholen? KIDDO werkt hiervoor samen met Kleuters & ik, het vakblad voor kleuteronderwijs.


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]