Welkom op de nieuwe KIDDO website

De nieuwe KIDDO:

Op de cover: Rosa en Suus, Izumi en Safiya (allemaal 3)Hun pedagogisch medewerker Leoni (52) werkt ruim drie jaar bij Kinderdagverblijf Billie in Amsterdam. ‘Een klein, gezellig en vooral ook creatief kinderdagverblijf, vanwege de danslessen, de muziek en de maandelijkse theatervoorstellingen.

Iedereen is ànders!

Volgende maand bestaat het Kinderrechtenverdrag 25 jaar. We kunnen het ons nu misschien niet meer voorstellen, maar met het verdrag werd in 1989 bepaald dat kinderen ook gelijkwaardige mensen zijn. Maar dat betekent niet dat ze dan zomaar allemaal gelijk zijn. Iedereen is wel ànders. In deze KIDDO een poging om de afspraken uit dit verdrag te vertalen naar de rechten van kinderen in de kinderopvang.
En alles wat kinderen aangaat, blijft actueel. Er zijn bijvoorbeeld veel verschillende meningen over ontwikkelingsstimulering in de kinderopvang, het moeilijke evenwicht tussen vrij spel en meer schoolse activiteiten. Wat is nu verstandig? Waar hebben kinderen behoefte aan?

Dat deze discussie belangrijk is, vindt ook Sieneke Goorhuis (op pag. 18 van deze KIDDO), die zich zorgen maakt over de nadruk op cognitieve prestaties van kinderen tot vier jaar in de Nederlandse opvang. Sieneke: ‘Kinderen leren met hun hart, hoofd, handen, met hun hele hebben en houden. Kinderen leren tijdens vrij spel, als zij maar de ruimte krijgen om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Waarom dan al die Voor- en Vroegschoolse educatie in de kinderopvang?’

Kijk, dat zeiden ze al in 1989: kinderen zijn gelijkwaardig, maar iedereen is wel ànders! Niet alle kinderen kunnen in hetzelfde tempo meerennen met één (VVE-)programma. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan het delen van visies op dit gebied. Op het derde jaarcongres Leve het Jonge Kind word je bijgepraat over de actuele stand van zaken. Kijk voor meer info op www.hetjongekind.nl. En vergeet ook de KindVak 2014 niet! Meld je aan via www.kindvak.nl, zodat jij weet wat kinderen nodig hebben.

Tot die tijd: veel leesplezier met deze KIDDO!

 

 

Een antwoord op veel gestelde vragen bij het nieuwe decreetMet het decreet Kinderopvang van Baby's en Peuters, dat op 1 april 2014 in werking trad, wil de Vlaamse overheid de kinderopvang toegankelijker, professioneler en transparanter maken. Ondanks de uitgebreide communicatie, leven nog heel wat vragen over de concrete gevolgen van de nieuwe wetgeving. KIDDO zoekt het antwoord bij een tweede reeks veel gehoorde vragen.
Deze keer in de GO!-bijlageHet is één van de vier pedagogische basisdoelen: het overbrengen van normen en waarden. Een uitdagende, maar ook mooie taak voor jou als gastouder. Immers, met jouw inbreng kun je je gastkinderen leren het beste uit zichzelf te halen. In deze GO! lees je onder meer hoe je dat in de dagelijkse praktijk kunt doen. Veel leesplezier!

All the world’s a stageKIDDO heeft een nieuwe columnist! Op p. 38 kun je voor het eerst lezen hoe de Nederlandse theatermaker Stef Van den Eijnden in de buitenschoolse opvang met kinderen het podium betreedt. Regisseur Koen Boesman uit Vlaanderen vertelt waarom dat een héél goed idee is.
Pleidooi vóór het vrije spel versus verschoolsing ‘Jonge kinderen leren met hun hoofd, hart en handen’Jonge kinderen hebben zelfvertrouwen nodig. Onder meer om – als ze ouder zijn – een schoolse manier van leren aan te kunnen. Vrij spelen helpt ze dat zelfvertrouwen te ontwikkelen. In Nederland echter staat dat door de Voor- en Vroegschoolse Educatie onder druk. Dat zegt orthopedagoog Sieneke Goorhuis, een van de sprekers op het derde Jaarcongres Leve het Jonge Kind. ‘Geef kinderen de ruimte om te spelen.’
Harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaal  Voor alle peuters gelijke kansenVan de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen heb je vast wel gehoord. Maar wat houdt deze vernieuwde regelgeving van de Nederlandse overheid nou precies in? En wat merk je ervan in de praktijk? KIDDO heeft het voor je op een rijtje gezet.
Mediaopvoeding: wel of niet een taak voor de kinderopvang?Er woedt een discussie rondom het gebruik van media door jonge kinderen. Tegenstanders brengen argumenten naar voren dat kinderen er lui, dik en niet-creatief door worden; voorstanders beweren het tegendeel. Maar wat is nu wijsheid? Welke taak heeft de kinderopvang daarin?

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]