De nieuwe KIDDO:

Op de cover: Justin (vier maanden)Pedagogisch medewerker Sylvelin Grimstad Keune (53) komt oorspronkelijk uit Noorwegen en werkt al jaren bij Solidoe te Uithoorn. ‘Ons kinderdagverblijf is kleinschalig, met twee verticale groepen. We krijgen van ouders vaak te horen hoe fijn en gezellig de sfeer hier is. We doen dan ook veel samen en iedereen kent elkaar. Ons motto is: iedereen is welkom!'

Pionier in de kinderopvang

Binnenkort gaat Jan Peeters met pensioen. Jan is coördinator van VBJK, het expertisecentrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Hij was ook enkele jaren KIDDO-hoofdredacteur. Kortom, Jan is mijn voorganger en – nog even – mijn baas.

Meer dan 40 jaar heeft Jan in de kinderopvang gewerkt! En ik was zo blij dat hij hierover zijn laatste artikel in KIDDO wilde schrijven. Omdat je in een brief niet al je verwezenlijkingen kunt weergeven, wil ik dat graag nog even doen. Ik citeer lukraak uit een van de vele gesprekken die ik achter de schermen van dit KIDDO-nummer met hem had:

‘Van de Balkan-regio over Italië tot Portugal, van de Scandinavische landen tot Griekenland, van Frankrijk tot Ierland… In Europa gaan veel organisaties voor kwaliteit voor de allerjongsten. Ook wereldwijd heb ik dat mogen zien. Overal ben ik pedagogische helden tegengekomen die hun werk kritisch bekijken en willen veranderen. Dat vraagstuk heeft me m’n hele carrière beziggehouden. Wat zorgt voor die openheid om je eigen werk te verbeteren? En hoe kun je dat ondersteunen? Vernieuwing stimuleren, dat is mijn doel.’

Terwijl ik dit schrijf, hoor ik weer het vuur waarmee Jan dit vertelt. En ik weet zeker: hij zal leven als God in Frankrijk, genieten van zijn kleinkinderen en tegelijk de evoluties in het werkveld blijven opvolgen. Dat maakt zijn carrière ook zo schoon: het komt vanuit een hart dat klopt voor jonge kinderen en voor iedereen die met jonge kinderen werkt.

Dag Jan, het ga je goed.

Ellen Rutgeerts, hoofdredacteur Vlaanderen

Zeker voor kleinere KDV-organisaties is bijscholing van medewerkers lastig omdat daarmee direct een bezettingsprobleem optreedt. De opleiding deBabyspecialist van Kinderopvangschool/Logavak is én IKK-gecertificeerd én start nu ook met een zaterdagopleiding.
KIDDO's Special voor de buitenschoolse opvangOnlangs verschenen: KIDDO's Special voor de buitenschoolse opvang, met de beste activiteiten uit meer dan 15 jaar OKIDDO 4-12 jaar. Bestel hem nu!

Erkende opleidingen KinderopvangcoachVanaf 2019 dient elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben.
Dit is in de wet IKK opgenomen, net als de hoeveelheid uren coaching die beschikbaar is voor de beroepskrachten. FCB heeft nu een lijst gepubliceerd van de erkende opleidingen.
De pedagogische kwaliteit van gastoudersGastouderopvang is een belangrijke vorm van opvang in Nederland en dus is het van groot belang dat gastouders goede pedagogische kwaliteit kunnen bieden. De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de eigen gastouderopvang zijn en hoe de zwakkere punten verbeterd kunnen worden. De ontwikkeling van het instrument werd financieel mogelijk gemaakt door het Kinderopvangfonds en de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Een groepje kinderopvangondernemers startten medio april een petitie waarin ze waarschuwen voor de oplopende kosten voor KDV en ouders bij doorgang van de eis om 1 pedagogisch medewerker op 3 baby's te hebben. Reden genoeg voor BBMP om er een debatmiddag aan te wijden.
Een terugblik op 40 jaar werken in de kinderopvangJan Peeters, directeur van VBJK en eerste hoofdredacteur van KIDDO, neemt afscheid. Een terugblik op 40 jaar werken in de kinderopvang.
Samen lezen, zelf doen… Jouw voorbeeldfunctie bij het stimuleren van (voor)leesplezierPositieve ervaringen met voorlezen stimuleren het (voor)leesplezier en het leesgedrag van kinderen. Als volwassene heb je hierin een voorbeeldfunctie. Wat kun jij doen om kinderen het plezier in lezen te laten ontdekken? Tessa van Velzen, adviseur en van Sardes, zoomt in op de theorie en geeft mooie praktijkvoorbeelden.
Zenuwachtig voor de taaltoets? ‘Maak van taal een feestje!’Wilma Schepers, hoofdredacteur van BBMP en auteur voor KIDDO, legt Tessa van Velzen een aantal vragen voor over de nieuwe kwalificatie-eis 3F voor taalvaardigheid voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Tessa is adviseur bij Sardes. Zij studeerde Taal & Communicatie en is specialist in Nederlands als tweede taal. Ze ontwikkelt onder andere trainingen, bijvoorbeeld een training voor pedagogisch coaches in de kinderopvang om taal op de groep te stimuleren. Tessa is blij met de aandacht voor taal en snapt heel goed dat pedagogisch medewerkers tegen de toets op kunnen zien. ‘Maar dat is eigenlijk niet nodig!’
Over de streep: Een warm onthaalbeleid in de kleuterklasInstappen in de kleuterklas is ongelooflijk overweldigend. Ouders én professionals ervaren dat het niet voor elk kind even vlot verloopt en proberen daar op verschillende manieren mee om te gaan. De vraag die daarbij naar boven komt is: hoe we kunnen focussen op kindrijpe scholen in plaats van schoolrijpe kinderen? Dit is het vijfde artikel in een reeks over educare, een pedagogiek van leren en zorg in het kleuteronderwijs. KIDDO werkt hiervoor samen met Kleuters & ik, het vakblad voor kleuteronderwijs.
Succesvol variëren met de spelinloop (Een mooie kans om ouders en kinderen te verbinden!)‘Als we bij onze inloop tijdens het brengen en halen puzzels en voorleesboekjes klaarleggen, staan de ouders alleen maar met elkaar te kletsen! Ze spelen gewoon niet met hun kind!’ vertelt een pedagogisch medewerker over de spelinloop. Herken jij deze frustratie? Mehrnaz Tajik, docent spelagogiek, en Amanda Dietrich, pedagogisch medewerker bij Spelenderwijs Utrecht, geven een andere kijk op de spelinloop. Zo kun je dit moment aangrijpen om ouders en hun kinderen aan het spelen te krijgen en met elkaar in verbinding te brengen. Ook als daar verschillende culturen bij komen kijken!
Deel 3 in de gastouderreeks: Het stimuleren van de sociale competentieAls gastouder heb je een belangrijke taak: je gastkinderen een omgeving bieden die hen zo veel mogelijk ontwikkelkansen biedt. Bewust nadenken over het werken volgens de vier Nederlandse pedagogische basisdoelen helpt je daarbij. KIDDO geeft je in vier achtereenvolgende artikelen pedagogische verdieping waarmee je elk afzonderlijk basisdoel kunt bereiken. Deze maand: gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competentie.


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]