De nieuwe KIDDO:

Sharon Vogel (29) is locatiemanager van kindercentrum Skippybol, onderdeel van Rollebol Kindercentra in Alkmaar. ‘Ik werk nu vijf jaar bij Rollebol, eerst als pedagogisch medewerker en sinds kort als locatiemanager. Er zijn hier drie babygroepen, vier peutergroepen en twee ruimtes voor buitenschoolse opvang voor ruim honderd kinderen per dag.'

Kinderen, vroeger en nu

In artikelen in KIDDO – en waarschijnlijk ook in de dagelijkse opvangpraktijk– schakelen we regelmatig tussen visies die al jarenlang bekend zijn en tussen toekomstgericht werken. En eigenlijk is dat best logisch. Kinderen zijn kinderen, of ze vijftig of honderd jaar geleden leefden of nu, en wat toen goed was, is vaak nog relevant. Maar de maatschappij waarin ze leven staat uiteraard nooit stil en vraagt ook om nieuwe inzichten. En daarom is die combinatie van oude en nieuwe gedachten zo fascinerend.
In het artikel over de pedagogiek van Emmi Pikler (pag. 23) gaan we terug naar de basis: wat heeft een baby nodig? Hoe kom je dat te weten (door goed te observeren) en wat heb jij daarvoor nodig (tijd, liefde en oprechte aandacht)?
En nu staan baby’s nog steeds/opnieuw volop in de belangstelling bij het concretiseren van de nieuwe IKK-wet in Nederland: welke gevolgen heeft die voor babyopvang? Krijgen babybegeleiders echt meer tijd voor de kleintjes zodat ze kunnen uitvoeren wat (onder andere) Emmi Pikler al adviseerde? Je leest erover in de Nederlandse wisselkatern van pagina 20, die voor Vlaamse lezers ook op deze site te vinden is. Het is een interessante discussie (waarover ook jij mee kunt praten op het Babycongres.nl!).

Veel leesplezier!
De redactie

Holistisch kindbeeld, wat is dat voor iets?In KIDDO schrijven we nu en dan over de holistische benadering van kinderen. Maar hoe ziet dat er concreet uit: door een holistische bril naar kinderen kijken? KIDDO vraagt het aan Michel Vandenbroeck, professor aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan Universiteit Gent.
KIDDO's Special voor de buitenschoolse opvangOnlangs verschenen: KIDDO's Special voor de buitenschoolse opvang, met de beste activiteiten uit meer dan 15 jaar OKIDDO 4-12 jaar. Bestel hem nu!

Zeker voor kleinere KDV-organisaties is bijscholing van medewerkers lastig omdat daarmee direct een bezettingsprobleem optreedt. De opleiding deBabyspecialist van Kinderopvangschool/Logavak is én IKK-gecertificeerd én start nu ook met een zaterdagopleiding.
Erkende opleidingen KinderopvangcoachVanaf 2019 dient elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben.
Dit is in de wet IKK opgenomen, net als de hoeveelheid uren coaching die beschikbaar is voor de beroepskrachten. FCB heeft nu een lijst gepubliceerd van de erkende opleidingen.
Veranderingen IKK: Wordt het echt beter voor de baby’s?Wilma Schepers, hoofdredacteur van BBMP en auteur voor KIDDO, legt Josette Hoex een aantal vragen voor over de nieuwe IKK-regels over babyopvang. Josette is pedagoog en adviseur en werkt bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Op het Babycongres op 20 maart in de Reehorst geeft ze samen met haar collega Su’en Verweij een workshop met de titel: Wet IKK: een zegen of een vloek voor 0-jarigen?
Prentenboeken: de basis van de 21ste-eeuwse vaardighedenMet voorlezen stimuleer je de taalontwikkeling, dat is welbekend. Maar weet je dat (prenten)boeken zo veel meer te bieden hebben? Door regelmatig voor te lezen, kinderen zelf te laten kijken en lezen en bewust een brede keuze aan boekgenres aan te bieden, werk je ontspannen aan veel aspecten van de ontwikkeling. Je kunt zo een heuse leescultuur creëren in je opvang of klas. En weet je dat je hiermee een basis legt voor de 21ste-eeuwse vaardigheden? Daarvan hebben kinderen hun hele leven plezier!
De pedagogiek van Emmi Pikler: ‘Geef een kind de ruimte en je krijgt er blijdschap voor terug’Wie volgens de ideeën van Emmi Pikler werkt, gaat uit van het competente kind dat zich vanuit eigen initiatief en interesse ontwikkelt. Hoe geef je baby’s die ruimte en wat betekent dat voor jouw rol? Piklerpedagogen Gonny Tromp en Hedie Meyling geven hierover een lezing op het aanstaande Babycongres op 20 maart in Ede. In KIDDO alvast een interview met Gonny: ‘Pikler is een kwestie van goed observeren.’
De school en buitenschoolse opvang in dialoog met oudersUit onderzoek én praktijk blijkt dat Vlaamse ouders en medewerkers vaak hetzelfde willen voor kinderen in de kleuterklas. Ze zijn allebei ook vragende partij voor meer samenwerking. Hoe kom je tot een goed ouderbeleid? Hoe zien ouders die samenwerking met de school? Wat kan de school voor ouders betekenen? En wat kan de buitenschoolse opvang betekenen? Dit is het vierde artikel in de reeks ‘Schoolrijpe kinderen of kindrijpe scholen?’ KIDDO werkt hiervoor samen met Kleuters & ik, het vakblad voor kleuteronderwijs.
Op lokaal niveau de handen in elkaar voor de buitenschoolse opvangEr beweegt wat in de buitenschoolse opvang. Hoe kunnen we kinderen boeiende vrije tijd aanbieden, waarbij het kind zelf centraal staat? Op lokaal niveau is de conclusie steevast: als we samenwerken, kan er meer. KIDDO neemt een kijkje bij enkele initiatieven voor buitenschoolse opvang die samenwerken met lokale vrijetijdspartners. Elkaar ondersteunen en versterken is de rode draad in hun verhaal.


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]