Welkom op de nieuwe KIDDO website

Colofon

Vakblad KIDDO is een uitgave van Uitgeverij SWP in samenwerking met Kind en Gezin en VBJK in Vlaanderen.

Verschijningsdata
KIDDO is een tweemaandelijks vakblad. In 2017: 31 jan, 21 mrt, 9 mei, 27 jun, 19 sep en 21 nov.

Uitgever
Trude van Waarden (SWP)

Hoofd- en eindredactie Nederland
Jessica Crezee (SWP)

Hoofdredacteur Vlaanderen
Ellen Rutgeerts (VBJK)

Redactieraad Nederland
Marloes Abbink (SKSG), Hester Baars (Kiki, Kansen in Kinderen), Kees Broekhof (Sardes), Agnes van Hoesel (Kindermaatwerk), Mirjam Gevers Deynoot-Schaub (Kohnstamm Instituut, UvA), Ileen Purperhart (Hestia Kinderopvang), Janneke Verdiesen (Kanteel Kinderopvang), Su’en Verweij-Kwok (NJi), Ardi van Wiechen (Partou)

Redactieraad Vlaanderen
Caroline Boudry (VBJK), Isabelle Desegher (VCOK), Christine Faure (Kind&Gezin), Katleen Govaert (Kind&Gezin), Hester Hulpia (VBJK), Brecht Peleman (VBJK), Ellen Rutgeerts (VBJK), Mady Van Herreweghe (regioverantwoordelijke), Lies Vernieuwe (samenwerkingsverband DVO’s), Lien Werbrouck (Karel De Grote-Hogeschool) 

Vormgeving
Susy Cascado, Cascado Vormgevers, Amsterdam

Drukwerk en distributie
Drukkerij Holland bv, Alphen a/d Rijn

Abonnementstarieven 2017
De Algemene Voorwaarden van Uitgeverij SWP zijn van toepassing. Prijzen gelden vanaf 1 januari 2017 voor een tweemaandelijks jaarabonnement, inclusief online dossiers en extra’s. Een nieuw abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk drie maanden vóór afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. 
Instellingen: € 112,-
Particulieren: € 52,50
Studenten: € 39,50
Gastouders: € 34,90
Collectief (>10 ex. op één adres): € 44,-
Collectief (>10 ex. verschillende adressen): € 48,-

Wijzigingen
Abonnementen, mutaties en opzeggingen kunt u doorgeven via de servicepagina van:

www.aboland.nl (NL) of  www.epo.be/abonnementen (BE) 

De Algemene Voorwaarden van Uitgeverij SWP zijn van toepassing.

Prijzen gelden vanaf 1 januari 2017 voor een jaarabonnement. Een nieuw abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk drie maanden vóór afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. 

© 2017 Uitgeverij SWP, Amsterdam. 
Alle rechten voorbehouden. 
ISSN 1568-4598Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]