360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob op 1 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen


Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met technische aanpassingen aan het ventilatiesysteem, waarvan het eerste deel dit jaar al benut kan worden.

Het Coördinatieteam constateert dat 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (2678 locaties). Van de scholen voldoet 11 procent nog niet en zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden. Ventilatie in het schoolgebouw is primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en/of gemeenten. ‘Welke aanpassingen er precies nodig zijn, verschilt sterk per school’, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van het Coördinatieteam. ‘In sommige gebouwen zijn grote technische aanpassingen nodig, andere scholen kunnen het oplossen door bijvoorbeeld tussen lessen door meer te luchten.”

Belangrijk
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn belangrijk om het coronavirus tegen te gaan. Het RIVM concludeert tot nu toe dat de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van COVID-19 nog niet opgehelderd is, maar dat deze geen rol lijken te spelen in de epidemie.

Volgens het RIVM is er op dit moment geen reden om wat betreft de mate van ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen nu al moeten voldoen. Wel is er een advies geformuleerd voor het gebruik van bepaalde technieken voor ventilatie. Ruimtes in scholen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Hiernaast adviseert het RIVM om:

  • een luchtstroom van persoon naar persoon te vermijden, bijvoorbeeld als gevolg van (zwenk)ventilatoren of systemen die voor recirculatie zorgen binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven
  • na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en of de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd

Verder is er volgens het RIVM geen reden het huidige beleid aan te passen voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, ondanks het feit dat er in de afgelopen weken veel is gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]