De nieuwe KIDDO:

KIDDO nr. 2 (2023): Preventie. Voorkomen dat er problemen ontstaan


Belangrijke rol van pm’ers en gastouders (voorwoord)‘Voorkomen dat er problemen ontstaan’ staat op de cover van deze KIDDO. Het thema in dit nummer is preventie in de breedste zin van het woord. Als pedagogisch medewerker of gastouder heb je een ongelofelijk belangrijke rol in de zorg, opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Samen met ouders, collega’s en andere professionals breng je tijdens je werk de behoeften en wensen van het kind in kaart.
Voorkomen is beter dan genezen!Preventief werken betekent zo vroeg mogelijk de best passende omgeving en omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van kinderen. Dat is niet makkelijk. Elke kind en elke situatie is immers uniek.
Vroegsignalering is beter voor laterOpgroeien gaat met vallen en opstaan. Dit geldt voor ieder kind. Soms zie je gedrag waarbij je vermoedt dat er iets aan de hand is. Gedrag dat mogelijk wijst op ontwikkelingsproblematiek of voortkomt uit een traumatische ervaring of moeilijkheden thuis.
Financieel gezond ondernemen als gastouder, hoe doe je dat?Bij het runnen van een eigen gastouderopvang komt heel wat kijken. Buiten de dagelijkse opvang ben je druk met het bedenken van activiteiten en uitjes, inrichting en schoonmaak van je opvangruimte, administratie, nascholing en werving van nieuwe gezinnen. Kortom, je bent een echte ondernemer. Met alle vrijheid die daarbij hoort én met de financiële risico’s vandien. Want wat als jij uitvalt of de opvang om een andere reden tijdelijk dicht moet? Hoe bescherm je jezelf tegen financiële tegenslag?
Van stoeien kun je leren. Laat elkaar eens los!Iedere pm’er kent het wel: fysiek en stoeiend spel door middel van duwen, trekken, slaan en schoppen. Is het nodig om dit gedrag af te keuren en te corrigeren? Of voorziet stoeiend spelen in een behoefte en kunnen kinderen er wat van leren?
Veilig opgroeienHoe creëren we op ons kinderdagverblijf, bso of school een sfeer waarin we twijfel en onmacht bespreekbaar kunnen maken: als collega’s onder elkaar, als ouders ten aanzien van ons, en wij ten aanzien van ouders?
Voorkomen is beter dan geduld verliezenHet begeleiden van kinderen houdt in dat je als pedagogisch professional veel oog moet hebben voor de individuele begeleidingsbehoeften van kinderen. Dat is best een hele klus! Welke tips kunnen jou helpen bij het voorkomen van lastig gedrag op de groep?
Ruimte voor het meertalige kind op de groepAls opleider PEB (Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching) zie ik veel beelden uit de praktijk van de kinderopvang en het onderwijs. Daarin zijn meertalige kinderen rijk vertegenwoordigd. Vaak zie ik in beeld dezelfde patronen en gedragingen van kinderen die niet begrepen worden.
Samen is het sleutelwoord met kinderenSamen spelen, samen lezen, samen opruimen… ‘Samen’ is het sleutelwoord volgens Ikram Busayatun, pedagogisch medewerker bij de Dynamo voorschool De Vrijbuiter in Amsterdam. Volg daarnaast de interesses van een kind, luister naar een kind en stimuleer de zelfstandigheid van een kind. Op die manier lever je een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van ieder kind.
HuidhongerHoewel we in de massagebranche het woord ‘huidhonger’ al jaren gebruiken, kreeg het vooral aandacht tijdens het eerste jaar van de coronacrisis. Maar inmiddels horen we er niets meer over. Het lijkt erop dat het in deze tijd niet meer aan de orde is. Niets is minder waar.
Als pedagogisch professional maak jij het verschil!Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas nog steeds heel geregeld voor en hebben vaak ernstige gevolgen voor kinderen. Eigenlijk weten we het allemaal wel, maar zijn we ons er ook werkelijk voldoende van bewust?
Tien tips voor bewegen tijdens mediagebruikKinderen overschrijden steeds vaker richtlijnen voor mediagebruik. Overmatig gebruik van digitale media en te weinig beweging op jonge leeftijd kan slaap en taalontwikkeling negatief beïnvloeden en overgewicht en bijziendheid in de hand werken.
Nee zeggen magWanneer is lichamelijk contact gewenst en wanneer niet? Wat doe je als je geen kus wilt geven of je piemel niet wilt laten zien?
Met kinderen praten over wensen en grenzenHoe laat je weten dat je iets prettig vindt? En wat je juist níét wilt? Philippine van der Goes en Dr. Karin Middelburg schreven het boek Maar HOE dan?! Je lichaam is van jou dat helpt om samen met kinderen te praten over wensen en grenzen. Want als je goed JA kunt zeggen, kun je ook makkelijker NEE zeggen wanneer je iets niet wilt. Zeker met betrekking tot je lichaam, is dat heel belangrijk.
Veiligheid; het kind fysiek en emotioneel in balansWanneer je je als kind beschermd en gewenst voelt door je opvoeders en de omgeving waarin je opgroeit, geeft dat een gevoel van veiligheid. Veiligheid bepaalt in hoge mate je functioneren: hoe je denkt, hoe je je voelt en hoe je doet.
Reserveer nu: KIDDO nr. 3 (2023): Lekker in je vel. Thema: Sociaal-emotionele ontwikkelingWat kunnen we leren van conflicten bij jonge kinderen, waarom zijn vriendschappen zo belangrijk en hoe stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met spel? Het antwoord op deze én nog veel meer andere vragen, vind je in de komende KIDDO.
Alleen vandaag: Gratis dikke KIDDO bij elke bestelling boven de €20

Vandaag (21 september) is het de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Als pm'er word je vandaag ongetwijfeld verrast met leuke cadeautjes op de groep. Ook wij willen je graag verrassen en delen daarom vandaag KIDDO's uit.
 

Oproep | Jouw artikel in de KIDDO?Het accent van het laatste themanummer van 2023 ligt op communiceren. Heb jij een visie op en/of concrete tips over dit onderwerp voor collega's in de kinderopvang? We zien jouw artikel graag tegemoet!
Verwacht | Alfje, het letterbeest

Alfje, het letterbeest is een rijk geïllustreerd prentenboek voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar. Het vertelt het verhaal van Alfjes zoektocht naar zijn familie. En hoewel hij zich bij verschillende dieren thuis waant, gebeurt er steeds iets wonderlijks: als hij letters leest, als hij een woordje leest en als hij een paar woordjes in één keer leest. Dan GROEIT hij namelijk!

Onderzoek naar kinderopvang voor baby’s en peuters en tewerkstelling in VlaanderenDit rapport kadert in een onderzoek naar kinderopvang voor baby’s en peuters en de link met tewerkstelling in Vlaanderen, uitgevoerd door IDEA Consult en HIVA in opdracht van het VIONAonderzoeksprogramma van het departement Werk en Sociale Economie. We starten met een beknopte situering van het onderzoek.
'Slecht in rekenen? Muziekles helpt kinderen'Getallen, breuken en delen. In veel landen kunnen kinderen steeds slechter rekenen. Muziekles kan hen helpen, dat ontdekte de Turkse wetenschapper dr. Ayca Akin. Daarom zetten we in dit bericht enkele leerzame muziekboeken op een rij. “Wiskunde en muziek lijken misschien twee heel verschillende werelden, maar in feite gaat het heel goed samen. Onze analyse wijst dan ook op een nauw verband tussen de twee, waardoor studenten meer uitblinken op hun wiskundetoetsen”, aldus Akin.
Het aantal openstaande vacatures in de kinderopvang blijft toenemen. In het eerste kwartaal van 2023 zijn zowel het aantal ontstane als het aantal openstaande vacatures hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. Vooral het aantal openstaande vacatures is sterk toegenomen. De vacaturegraad is in het vierde kwartaal van 2022 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit geldt voor alle vier de regio’s in Nederland.
Nu verkrijgbaar: KIDDO 2 2023. Thema: Preventie. Voorkomen dat er problemen ontstaan

Van taal tot bewegen. En van mediagebruik tot het leren aangeven van je eigen grenzen. De kinderopvang is dé plek waar meer dan een miljoen kinderen uit Nederland en België wekelijks een of meerdere keren naartoe gaan.
Als kinderopvangmedewerker kan je er actief aan bijdragen om problemen te voorkomen. Ook als er (al) problemen zijn, kan jij als pedagogisch professional hulp bieden en/of inschakelen. Daarom staat dit nummer in het teken van preventie
 (verkrijgbaar vanaf € 4,95).

Landelijk programma ondersteuning ontwikkeling jonge kindOnderwijs, kinderopvang en gemeenten gaan samen met het ministerie van Onderwijs de komende jaren aan de slag met het programma ontwikkeling jonge kind. Dit schrijft (demissionair) onderwijsminister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. Doel van het programma is om de kansengelijkheid van kinderen te vergroten door de voorschoolse en vroegschoolse periode te optimaliseren.
Stel je eigen zomerpakket samen. 3 vakbladen naar keuze voor 20 euro!

Tot en met 4 september 2023 is het mogelijk om een pakket naar keuze samen te stellen. Dat betekent drie vakbladen naar keuze voor maar 20 euro, inclusief verzendkosten. Als extraatje krijg je ook de bundel Tot ooit! 50 vrolijke en verdrietige verhalen over afscheid. Bestel nu!

Kom met korting naar het Kindcentrumcongres!De 16e editie van het Kindcentrumcongres op 8 november 2023 is hét congres voor professionals in kinderopvang, BSO en primair onderwijs. Dit congres biedt inhoudelijke en inspirerende lezingen voor zowel pedagogisch medewerkers, leerkrachten en coördinatoren als de managers en directies. Iedere professional die werkt met kinderen in kinderopvang, onderbouw, bovenbouw en speciaal onderwijs kan zijn of haar hart ophalen en kennis vergaren om toe te passen in eigen klas of groep.
Bewegen, sporten en (buiten)spelen tijdens de kinderopvangIn onze gedigitaliseerde wereld kan het belang van buitenspelen voor kinderen niet genoeg benadrukt worden. Buiten alle motorische vaardigheden die kinderen door buitenspelen ontwikkelen, brengt het ze ook op cognitief en sociaal vlak vooruit. Sportdocent zet zich daarom in om kinderen weer enthousiast te maken voor buitenspelen en de kinderopvang is dé locatie om dat te bewerkstelligen. Het is dé plek waar sport en beweging gestimuleerd kan worden, omdat het ruimte biedt voor (vaste) beweegmomenten.
Ruim 270 scholen en meer dan 600 locaties voor kinderopvang staan zo dicht op drukke wegen dat er volgens de GGD aanzienlijk risico is op gezondheidsschade bij kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.
Zieke werknemers? Dit moet je weten

Heb jij een eigen kinderopvang? In de winter kom je er dan haast niet omheen: zieke medewerkers. Jouw personeel loopt per slot van rekening de hele dag tussen de snottebellen. Een lichte verkoudheid valt vaak wel te overbruggen, maar wat als werknemers een langer verzuim hebben? Bijvoorbeeld door ziekte, een burn-out of een langdurige blessure. In dit artikel lees je wat je dan allemaal moet regelen en hoe je ziekteverzuim zoveel mogelijk kunt voorkomen. 

 
Speeltoestellen bij gastouders moeten ook gekeurdSpeeltoestellen in de gastouderopvang vallen wel degelijk onder de Wet attracties en speeltoestellen (WAS) en moeten dus op dezelfde wijze gekeurd worden als speeltoestellen in het publieke domein. Gastouders vangen bedrijfsmatig kinderen op en als gevolg hiervan vallen (ook eigen) speeltoestellen onder de term ‘publiek gebruik’.
Helft medewerkers kinderopvang krijgt ‘attenties’ om vooral te blijven werkenIn de kinderopvang is nog steeds een groot personeelstekort, het grootst in de buitenschoolse opvang. In de bso nam het aantal organisaties met een personeelstekort in de afgelopen maanden opnieuw toe. In de peuteropvang en dagopvang nam dit aantal juist af. Dit blijkt uit de arbeidsmarktpeiling die Kinderopvang werkt! hield in maart 2023.
Op dinsdag 9 mei heeft WOMEN Inc. namens tientallen organisaties (waaronder jeugdzorg Nederland, FNV en BMK) het manifest ‘Fix het kinderopvangsysteem’ overhandigd aan leden van de Tweede-Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het manifest roepen de organisaties de politiek op om vaart te maken met de invoering van het nieuwe kinderopvangstelsel én ervoor te zorgen dat dit gratis, goed en zonder toeslagengedoe is.
'Dag van het Kinderdagverblijf', Friedrich Fröbel in zonnetjeVandaag is het de 'Dag van het Kinderdagverblijf'. Op deze dag vieren we de voorschoolse opvang voor jonge kinderen (baby's en peuters) en eren we Friedrich Fröbel, de bedenker van het concept "Kindergarten". Vandaag de dag gebruiken we geregeld het woord fröbelen, een tastbare herinnering aan Fröbel.
Opnieuw hoge indexering toeslagtarieven kinderopvang 2024 verwachtJaarlijks worden de maximum uurtarieven van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Na een record-indexering van 7,32 procent voor dagopvang en buitenschoolse opvang en 5,06 procent voor de gastouderopvang in 2023, wordt voor 2024 opnieuw een hoge indexering van het kinderopvangtoeslagtarief verwacht. Dat heeft Bureau Buitenhek berekend op basis van de meest recente ramingen (CEP 2022) van het Centraal Planbureau.
Nieuw | Behandeling bij stress en burn-outUit onderzoek (2022) van het CBS naar werkdruk en arbeidstevredenheid in de sector zorg en welzijn, blijkt dat medewerkers in de kinderopvang de meeste werkdruk ervaren van alle zorgbranches: 61 procent van de medewerkers in de kinderopvang vindt de werkdruk te hoog. Wat kun je als behandelaar doen wanneer iemand de dupe is geworden van werkdruk, stijl van leidinggeven en/of eigen perfectionisme?
NIEUW | Iedere taal is een wereldOp school, de BSO of in de kinderopvang: Je hebt met verschillende mensen te maken. Tussen culturen bestaan grote verschillen over de vraag hoe men hoort te communiceren. In sommige culturen is het uiten van emoties een signaal van oprechte bedoelingen. In andere kent men juist aan zelfbeheersing de hoogste waarde toe en ziet men het uiten van emoties als teken van geestelijke onvolwassenheid. Sommige mensen formuleren de boodschap tussen de regels door. Anderen verlangen juist een duidelijke boodschap, zonder omwegen. En zo zijn er nog talloze andere verschillen tussen culturen als het gaat om communiceren.


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]