De nieuwe KIDDO:

Op de cover: Lucas (1,5 jaar)Rhodé van den Born (30) werkt bijna vier jaar bij IKC Laterna Magica in Amsterdam op unit 0 tot 3 jaar. ‘Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om spelend en onderzoekend te leren. Wij gaan uit van “Natuurlijk Leren”, waarbij de brede ontwikkeling van het kind centraal staat.'

Redactioneel KIDDO 4 (2019)

Nooit te oud om te leren

Tegelijkertijd met het overnemen van de hoofdredactie van KIDDO, begon ik met het geven van taallesjes. Op een basisschool bij mij in de buurt zie ik twee keer per week vier vluchtelingenkinderen uit Eritrea en Syrië in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Ik lees voor, we zingen liedjes en doen spelletjes om zo snel mogelijk hun woordenschat te vergroten. Ik haal allerlei voorwerpen uit mijn tas en zij roepen fanatiek: ‘De pen! Het boek! Het potlood!’ Prachtig om te merken hoe goed ze al die nieuwe woorden onthouden.

In de rubriek ‘Okiddo 4 t/m 12 jaar’ leren kinderen ook nieuwe dingen: ze worden uitgedaagd om een knikkerbaan door alle ruimtes van de opvang te construeren (pag. 32). Suzanne Wardenaar legt uit hoe je aan de slag kunt gaan met wetenschap en techniek in de kinderopvang (pag. 16). Het begint bij verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Ontdek de Pippi Langkous in jezelf! Renate Neyndorff deed onderzoek naar de vraag of gezonde leefstijl al in de opleiding tot pedagogisch medewerker in het lesprogramma moet worden opgenomen (pag. 26). Ze won met haar onderzoek de Kinderopvangscriptieprijs 2019. Van harte gefeliciteerd!

Ook als je een baan hebt in de kinderopvang, blijft het fijn om nieuwe dingen te leren. Een opleiding of cursus verrijkt je leven, vergroot je zelfvertrouwen en kan een goede impuls zijn voor je carrière. Vier gastouders vertellen hoe en waarom ze investeerden in hun persoonlijke ontwikkeling en zich lieten bijscholen (pag. 34).

Maar we beginnen met een artikel van Ann Steverlynck, Matthieu Vandendriessche en Simon Wemel over de kracht van muzisch spel. Nu niet gelijk denken: ik kan niet zingen, ik ben niet muzikaal! Muzisch spel omvat namelijk veel meer dan dat: drama, beeld, media, beweging én muziek.

Ik wens jullie veel leesplezier en inspiratie toe! 

Esther Smid
(Hoofdredacteur Nederland)

Erkende opleidingen KinderopvangcoachVanaf 2019 dient elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben. Dit is in de wet IKK opgenomen, net als de hoeveelheid uren coaching die beschikbaar is voor de beroepskrachten. FCB heeft nu een lijst gepubliceerd van de erkende opleidingen.
Gratis vacatures plaatsen: Werf uw nieuwe medewerkers via de KIDDO Vacaturebank!Op zoek naar een pedagogisch medewerker voor uw Kinderdagverblijf of de Buitenschoolse Opvang? Of zoekt u een teamleider, directeur, of een nieuwe gastouder? Vanaf nu is het mogelijk om uw vacature(s) gratis te plaatsen via de KIDDO Vacaturebank! Klik op de button, vul de formulieren in en wij doen de rest!

Zorg dat je erbij bent: het 8e Jaarcongres Leve het jonge kind!Op dinsdag 5 november in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. Thema is dit keer: Verwonderen, Verkennen en Experimenteren! Aan de orde (in het plenaire programma en de vele deelsessies) komen onder andere: zelfbeeldontwikkeling en taalontwikkeling, traumasensitief werken, coaching van collega's, ruimte voor jongens op de opvang, buitenspelen, spelen met klei, gezonde voeding en mindfulness met jonge kinderen. Ga voor programma en meer info naar www.hetjongekind.nl.
Bijtkleuters en pestpeuters: omgaan met stress bij het jonge kindEr zijn van die kinderen....die soms vervelend uit de hoek kunnen komen met gedrag wat je liever niet ziet. En als een kleuter een andere kleuter gaat bijten is er flink wat mis.
ZZP'er worden: hoe pak je dat aan?In de Volkskrant van 31 juli verscheen een pakkend artikel van Peter de Waard. In het stuk werden de lage werkloosheidscijfers in Nederland verklaard door de herwaardering van culturele waarden als zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de bereidheid tot het nemen van risico’s. Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun werkloosheid in te zetten om zelf een onderneming te beginnen of als zzp’er aan de slag te gaan. Dit is een trend die binnen de zorg al langere tijd zichtbaar is en naar verwachting ook steeds gangbaarder zal worden in andere branches zoals kinderopvang en het sociaal domein. Maar zzp'er worden: hoe pak je zoiets aan?
De spraakstimulans van kinderen ontwikkelen: Zomerse ademspelletjes!Een gezonde adembeheersing is voor veel kinderen een eerste stap naar het zelfstandig spreken en zingen. Met spelletjes als 'In&Uit', 'Alle eendjes zwemmen in het water' of 'Varen over de baren' kun je kinderen op een leuke manier uitnodigen om hun ademhaling te oefenen.
Hitteplan: Tips om warmte-overlast te beperkenKinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze niet altijd zelf acties ondernemen als ze het te heet hebben. Het risico tijdens hitte bij jonge kinderen wordt vooral bepaald door het gedrag van verzorgers. Het is aan hen om ervoor te zorgen dat kinderen niet te warm gekleed zijn, niet verbranden, meer te drinken krijgen en rustiger aan doen.
De kracht van muzisch spelVeel mensen denken bij ‘muzisch’ automatisch aan ‘muziek’. Muzisch spelen is echter veel breder. Het is een verzamelnaam voor vijf muzische domeinen: drama, beeld, media, beweging én muziek. Hoe verrijk je dan de spelmomenten van kinderen? Het codewoord is verwondering. Ga mee in het ‘wauw-gevoel’ van baby’s en peuters, in de passie van kleuters en lagere-schoolkinderen. En voeg een muzische verrijking toe, geef een extra dimensie én uitdaging aan het spel.
Ontdek de Pippi Langkous in jezelfAan de slag met wetenschap en techniek in de kinderopvang? ‘Jazeker! Als er ergens veel wordt geëxperimenteerd met verschillende soorten speelgoed, materialen en thema’s, dan is dat wel in de kinderopvang’, zegt Suzanne Wardenaar. ‘Stapelen, bouwen, plakken, kneden, scheuren, gooien en knippen. Juist spelenderwijs zijn kinderen heel veel bezig met techniek. Als pedagogisch medewerker kun je dit stimuleren door samen met de kinderen op zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen.’
Wat leren studenten over gezonde leefstijl in de kinderopvang?Renate Neyndorff deed onderzoek naar de vraag of gezonde leefstijl al in de opleiding tot pedagogisch medewerker in het hbo in het lesprogramma moet worden opgenomen. Ze won met haar onderzoek de Kinderopvangscriptieprijs 2019.
Als gastouder ben je nooit uitgeleerdWerken met kinderen vraagt professionaliteit. Veel gast- of onthaalouders investeren om die reden in hun persoonlijke ontwikkeling en laten zich bijscholen. Welke impuls geeft een cursus of training aan je werk? Vier gastouders vertellen.
Ik leer van jou, jij leert van mijLeren van en met elkaar, in plaats van naast elkaar. Dat is het idee achter peer-to-peer-learning. De kern van deze manier van leren is dat je zelf een leervraag formuleert en dat collega’s je helpen om het antwoord te vinden. Daar leer jij van, en je collega’s ook.
‘Kinderen leren het meest van zichzelf. En van elkaar.’Kinderen hebben van nature veel talenten en mogelijkheden. Daardoor kunnen ze mee hun eigen ontwikkeling sturen. In groepsopvang Wolkewietje in Berlaar zien ze kinderen daarom steeds vaker zelf als pedagoog, samen met de kinderbegeleiders en de omgeving. ‘We zeggen kinderen niet meer voortdurend wat ze moeten doen’, aldus verantwoordelijke Ilse Cleirbaut.


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]