De nieuwe KIDDO:

KIDDO
Op de cover: Tessa (3 jaar)Al bijna 19 jaar werkt Sabine Çölyen (37) in de kinderopvang, sinds 2006 bij IKC Atalanta, onderdeel van Forte Kinderopvang in Heerhugowaard.
Redactioneel KIDDO 2 (2021). OpruimklaarRuimte staat centraal in deze KIDDO. Die is erg belangrijk voor je opvang of klas. Want de fysieke ruimte bepaalt mee de spelkansen voor je kinderen. Ruimte en materialen zorgen er ook voor dat ze zich goed voelen en voldoende prikkels vinden om zich in allerlei avonturen te storten.
Met z’n allen naar buiten!De lente staat voor de deur en dat betekent maar één ding: naar buiten, de natuur in! Voor kinderen is buiten spelen leuk en leerzaam. Als pedagogisch medewerker en gastouder heb je eindeloos veel mogelijkheden om de natuur onderdeel te maken van het dagelijks leven. Professionals Rivka Ben Attar, Ine Kelderman en Lizet van Asseldonk delen tips en leggen uit welk effect de natuur heeft op de ontwikkeling van kinderen.
Ruimtes kunnen pratenKindcentrum De Tandem (Sint-Kruis Brugge) en basisschool Hippo’s Hof (Gent) wilden hun ruimtes beter afstemmen op de behoeften van kinderen, ouders en hun pedagogisch plan. Want ouders willen net als kinderbegeleiders en leraren maximale ontplooiingskansen voor hun kinderen. Dus organiseerden centrum en school gesprekken met ouders om hun ervaringen in en met de ruimte te delen.
Zet jij al in op de motorische ontwikkeling van jonge kinderen?Veel jonge kinderen brengen tijd door in de kinderdagopvang. Als pedagogisch medewerker speel je daarom een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze kinderen. Veel en gevarieerd bewegen levert een essentiële bijdrage aan een goede motorische ontwikkeling. Maar waarom is het zo belangrijk om de motorische ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters te stimuleren? En hoe doe je dat op een leuke en eenvoudige manier binnen de kinderopvang?
Vraag & antwoord: Hoe werk je aan een kwaliteitsvolle ruimte die zorg, spelen en leren verbindt?‘Werken aan een kwaliteitsvolle ruimte in opvang of op school, dat is als drie mensen die aan een laken zitten te trekken’, zegt Geert Leemans. ‘De financiële mens wil alles binnen budget houden, de tijdsmens wil het binnen redelijke termijn gedaan krijgen, en dan heb je de mens die de kwaliteit bewaakt. Wie het hardst trekt, krijgt de dingen op zijn manier gedaan. Maar je kunt ook proberen om samen het laken groter te maken, door te focussen op zaken die er echt toe doen en gebruikers een stem te geven.’
Levensliedjes en de Kindermuziekweek (NL)Muziek is overal. Het doet iets met mensen. Met hun emoties, met hun ideeën, met hun herinneringen. En dan met name liedjes. Liedjes kunnen ook heel handig, nuttig en zelfs noodzakelijk zijn. In dit artikel neemt liedjesmaker en muziekdocent Jeroen Schipper je mee in zijn (en jouw!) liedjeswereld. Wat is eigenlijk een goed lied en hoe kun je liedjes een rol in geven in jouw dagelijkse praktijk?
Creatieve leeromgeving (VL)‘Als je met je team discussieert over de keuze van jullie interieur, speelgoed, materiaal, komen jullie vroeg of laat op het in vraag stellen van keuzes die jullie als team maken, over jullie pedagogische aanpak, en vastgeroeste werkpatronen. Je beseft niet dat je de vrijheid die je hebt, vergeet te nemen.’ Gerhard Jäger en Wim De Grave van het ABC-huis houden een warm pleidooi om de inrichting van je ruimte aan je pedagogische visie te koppelen.

KinderopvangcoachDe eerstvolgende opleiding kinderopvangcoach begint op 17 september.
Niemand wil zich branden aan uitvoering financiering kinderopvangHet afgelopen jaar heeft het Nederlandse kabinet zich voorbereid op de hervorming en vernieuwing van het toeslagenstelsel. In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen zijn de verbetermogelijkheden binnen en buiten het huidige stelsel verkend. De mogelijkheden voor een ander toeslagenstelsel zijn nader uitgewerkt in de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) en de eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel.
Sinds 1 januari 2021 is de inschrijfplicht voor het Personenregister Kinderopvang (PRK) aangescherpt. Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat de houder een overeenkomst sluit met een persoon die tijdens opvanguren structureel werkzaamheden verricht op een andere locatie dan de kinderopvanglocatie.
14 miljoen zelftesten onderweg naar scholen en kinderopvangIn mei zijn er miljoenen zelftesten beschikbaar voor basisscholen, kinderopvang, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Hiermee kunnen besmettingen sneller worden opgespoord en uitbraken zoveel mogelijk worden voorkomen. Binnen twee weken zijn alle scholen en organisaties voorzien van zelftesten voor ongeveer twee weken. Daarna worden er elke week nieuwe sets testen geleverd. In totaal gaat het om 14 miljoen zelftesten tot aan de zomervakantie.
Net verschenen | Ik voel me thuis in twee huizenVeel kinderen hebben tegenwoordig twee gezinnen, vaak omdat de ouders gescheiden zijn. 'Ik voel me thuis in twee huizen. Praktische tips en creatieve opdrachten voor kinderen en hun opvoeders' is bedacht om deze kinderen zich thuis te laten voelen in beide gezinnen. Maar ook om de samenwerking tussen de gezinnen te verbeteren. Met dit kleur- en doeboek kunnen kinderen op een speelse manier hun weg vinden in de nieuwe gezinssituatie. Ouders en opvoeders vinden in dit boek nuttige en praktische tips om hun kind te laten wennen aan het leven in twee gezinnen.
KIDDO 2 is uit! Met z’n allen naar buiten, motorische ontwikkeling van jonge kinderen & meer!In KIDDO nummer 2 van 2021 weer veel leuke artikelen, waaronder 'met zijn allen naar buiten!', 'ruimtes kunnen praten', 'ontspannen op de bso', 'Vraag & antwoord: Hoe werk je aan een kwaliteitsvolle ruimte die zorg, spelen en leren verbindt?' en nog veel meer!
Handreiking informatieoverdracht kinderopvang basisonderwijsEen goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Een nieuwe handreiking van Kennisnet maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van privacywetgeving (AVG).
Subsidieregeling voor vakantieaanbod voorschoolse educatieHet Nederlandse kabinet stelt 10,7 miljoen euro beschikbaar voor een extra aanbod aan ve-peuters in de schoolvakanties. Tot 15 mei kunnen ve-aanbieders een subsidieaanvraag indienen. Als er na deze aanvraagperiode nog geld beschikbaar is, dan komt er van 1 augustus tot en met 10 september een nieuwe mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
Ruim een derde van de kinderopvangorganisaties heeft nog steeds een tekort aan personeel. In de bso is dit zelfs 53 procent. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door te weinig geschikte kandidaten en ziekteverzuim. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!. Ook de vacaturegraad is hoog in vergelijking met andere sectoren.
Pedagogisch medewerkers beter in vroegsignaleringDoor de werkwijze Alert4you zijn pedagogisch medewerkers (pm’ers) in de kinderopvang beter in staat om ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ZonMw.
In elke groep zitten kinderen die zich anders gedragen dan andere kinderen en ‘opvallend gedrag’ vertonen. Gedrag dat nieuw voor je is. Gedrag dat je verrast. Gedrag dat je voor de vraag stelt:

Wat wil dit kind mij duidelijk maken?
Privacy in de kinderovangDe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG regelt de privacy van de burger. Maar hoe om te gaan met privacy in de professionele praktijk van de kinderopvang? Wat mag wel, wat mag niet?


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]