De nieuwe KIDDO:

Op de cover: Lisa (8 maanden)Patricia Boschman (37) runt haar bedrijf Gastouder Patricia sinds de geboorte van haar jongste kind, bijna vier jaar geleden. ‘Gastouder worden was altijd mijn droom en ik heb er geen seconde spijt van gehad dat ik deze stap gezet heb. Ik ben er voor mijn eigen kinderen en zorg tegelijk voor de schatten van andere papa’s en mama’s.'

Een goede start

Het nieuwe jaar is alweer even begonnen, maar toch staat deze KIDDO vol artikelen over het belang van een goede start. Want het hele jaar door starten er baby’s bij jou in de opvang. En investeren in de kwaliteit van babyopvang is niet alleen voor de kinderen van belang, het is ook geruststellend voor ouders die jou hun grootste bezit toevertrouwen.
Deze maand kun je naar het Babycongres op 19 maart in Amsterdam, met als thema: de eerste levensbepalende dagen door de ogen van de professional. In dit nummer vind je hiervan alvast een voorproefje. Want dat die eerste 1000 dagen voor een mens van levensbelang zijn, is inmiddels bekend. Maar wat kun jij concreet doen aan een goede start in de kinderopvang? Inzetten op een-op-een-aandacht, bewust communiceren (goed kijken en véél praten), variëren in je spelaanbod, gezonde voeding borstvoeding stimuleren en roken geheel vermijden. Lees er alles over in dit nummer. 

Ook ik ga even terug naar start. Bij deze derde zwangerschap moest ik opnieuw nadenken over de eerste 1000 dagen van ons éigen kind. Leef ik wel gezond? Neem ik genoeg rust en beweeg ik wel voldoende? Als moeder word je ook bij je derde kind weer opnieuw aan het denken gezet om goede keuzes te maken, zeker met al die vakkennis die ik via KIDDO voorbij krijg. Of eigenlijk: ik ben juist heel blij met al die informatie, want zo kan ik ons kind een bewuste start geven. Over een aantal maanden gaan wij ook weer terug naar ‘onze’ babyopvang, waar we ons kind hopelijk met een gerust gevoel kunnen achterlaten.
Ik hoop dat jullie ook blijven lezen en leren over je vak. Je weet voor wie je het doet!

Veel leesplezier!

 

Gratis vacatures plaatsen: Werf uw nieuwe medewerkers via de KIDDO Vacaturebank!Op zoek naar een pedagogisch medewerker voor uw Kinderdagverblijf of de Buitenschoolse Opvang? Of zoekt u een teamleider, directeur, of een nieuwe gastouder? Vanaf nu is het mogelijk om uw vacature(s) gratis te plaatsen via de KIDDO Vacaturebank! Klik op de button, vul de formulieren in en wij doen de rest!
Creatief communiceren met kinderenOp 1 maart start alweer voor de 7e keer de cursus Creatief communiceren met kinderen. . Na maart wordt de cursus dit jaar nog drie keer aangeboden.
Erkende opleidingen KinderopvangcoachVanaf 2019 dient elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben. Dit is in de wet IKK opgenomen, net als de hoeveelheid uren coaching die beschikbaar is voor de beroepskrachten. FCB heeft nu een lijst gepubliceerd van de erkende opleidingen.

De eerste 1000 dagen: van levensbelang!De eerste 1000 levensdagen van een kind zijn bepalend voor de rest van zijn leven. Een goede start is dan ook essentieel, bepleit Tessa Roseboom in haar boek De eerste 1000 dagen. In de kinderopvang heb jij de kans om daaraan een bijdrage te leveren.
Krachtige preventie laaggeletterdheidLaaggeletterdheid is een drempel om deel te nemen aan onze samenleving. Daarom trekt het kabinet van 2020 tot 2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Dit is aanzienlijk meer dan in de voorgaande periode 2015-2019, zo meldde de Rijksoverheid afgelopen maand. Minister Van Engelshoven: "Dit kabinet staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar. Een tekort aan deze vaardigheden vormt een barrière om zelfstandig mee te doen in onze maatschappij, online én offline. Daarom investeren we flink zodat mensen hun basisvaardigheden kunnen verhogen." Dit is precies waar Hetty van Berg, Irma Land en Iris Meijsing zich voor inzetten met 'Liefde voor letters en lezen'.
Zo breng je baby's die veel huilen tot rust!Wanneer een baby zonder aanwijsbare reden veel huilt kun je je machteloos voelen. Goede raad, tegenstrijdige adviezen; je ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Hoe ga je om met baby’s die uit balans zijn geraakt? Welke ontwikkeling maakt een pasgeboren baby door? Hoe herken je slaapsignalen? Wat is de voedingsbehoefte van een baby? Het praktische stappenplan 'PrikkelProofPlan' van medisch pedagogisch zorgverlener Kim Vervuurt biedt uitkomst!
Hoeveel kinderen met een TOS zitten er in jouw groep?In een peutergroep op een kindcentrum zit gemiddeld één kind met een TOS: oftewel een taalontwikkelingsstoornis. TOS is relatief onbekend maar heeft grote impact op het leven van een kind. Hoe eerder de behandeling start hoe groter de kans op herstel. Hoe pak je dit aan als pedagogisch professional?
Kindvolgend werken met baby’s: goed kijken en passend aansluitenAls pedagogisch medewerker werk je niet vanuit persoonlijke belangen of in het (bedrijfs)belang van de organisatie. Je stelt het belang van het kind centraal, zoals in elk pedagogisch beleidsplan staat. Daarvoor moet je het kind heel secuur in zijn ontwikkeling . Dat kindvolgend werken is niet nieuw en komt in alle pedagogische stromingen terug. Maar er bestaat niet één uitgeschreven methode die zegt hoe je dat precies moet doen. De basis: goed kijken & luisteren (sensitiviteit) en passend aansluiten (responsiviteit). Su’en Verweij, pedagoog bij het Nederlands JeugdInstituut, geeft een introductie.
Blije baby’s bij TintelTuinBij Kinderopvangorganisatie TintelTuin zagen ze de nieuwe beroepskracht/kind-ratio van één pedagogisch medewerker op drie baby’s als een uitdaging en een kans om nu eens echt uit te zoeken wat goed is voor baby’s. Al sinds afgelopen zomer werkt de babygroep van IKC De Oceaan met de nieuwe ratio. Zijn ze tevreden met het resultaat?
Ravotten op Buitenspeeldag‘Laat kinderen vrij rondlopen in de buurt, op avontuur gaan en spel zoeken. In de bossen, in de vrije natuur, maar ook op openbare terreinen in de stad. Helaas laten we dat als ouders en als maatschappij steeds minder toe’, zegt Veerle Derave (VCOK). Maar kinderen hebben gewoon recht op buiten spelen. En daar geeft Buitenspeeldag een extra duw aan.
Sterke wisselwerking: een stagiair in je team‘Elke stagiair die in onze opvang start, brengt iets nieuws’, zegt Adriana Dobrila. ‘Voor de kinderen is het een nieuw gezicht, iemand anders dan de leden van hun vertrouwde team. En stagiairs confronteren het opvangteam met een hoop nieuwe ideeën die ze op school hebben opgepikt.’ Voor studenten is een stageplek erg belangrijk om ervaring op te doen. Maar je krijgt er als team ook heel veel van terug. KIDDO laat een stagiair, haar stagebegeleider en haar mentor reflecteren over de meerwaarde van hun samenwerking.
Een krachtige schakel: Lokaal Loket KinderopvangEen geschikte kinderopvanglocatie vinden is niet voor elk gezin even makkelijk. Een Lokaal Loket Kinderopvang vereenvoudigt die zoektocht. Momenteel heeft een op de vijf gemeenten zo’n Lokaal Loket. Vanaf april 2019 voorziet Kind en Gezin subsidies voor één loket in iedere Vlaamse gemeente. Het doel is om lokaal, ingebed in stevige netwerken, verder te bouwen aan een laagdrempelige toegang tot kinderopvang, ook voor meer kwetsbare gezinnen. Maar hoe werkt zo’n Lokaal Loket in de praktijk? KIDDO vroeg aan Christine Faure, stafmedewerker kinderopvang van Kind en Gezin, hoe een Lokaal Loket Kinderopvang precies werkt.
Praten met kinderen over scheiding. Belangrijk! Maar hoe doe je dat? Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert. Kinderen krijgen niet een, maar twee huizen waartussen ze afwisselen. Of een ouder verdwijnt geheel uit beeld. Ze moeten misschien naar verschillende scholen, krijgen andere vriendjes en vriendinnetjes en ga zo maar door. De huidige situatie waarin zij beide ouders in de buurt hebben verandert in ieder geval drastisch.


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]