Colofon

Vakblad Kiddo is een uitgave van Uitgeverij SWP, Amsterdam; tot de zomer van 2021 i.s.m. Kind & Gezin, Brussel en VBJK, Gent

 

Uitgeverij
Uitgeverij SWP
Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Tel.: 020 330 72 00
Online: klantenservice@mailswp.com / www.swpbook.com

 

Directie
Paul Roosenstein  proosenstein@mailswp.com

Uitgever
Coby Faber, cfaber@mailswp.com

Marketing
Wesley Verboom, wverboom@mailswp.com

Eindredacteur Nederland
Esther Smid, redactie@kiddo.net

 

Redactieraad 
Hester Baars (Kiki, Kansen in Kinderen), Iris Bollen (Kohnstamm Instituut, UvA), Kees Broekhof (Sardes), Meike Emmelkamp (SKSG), Ileen Purperhart (Hestia Kinderopvang), Jacqueline Schoemaker (ROCVA), Su’en Verweij (KindeRdam), Marlouke Walraven (ViaViela) en Ardi van Wiechen (Partou).

 

Adverteren in Kiddo - vakblad, nieuwsbrief of website?

Philippine Herkes:
E-mail: philippine@mailswp.com
Telefoon: 020 - 369 72 37


Vormgeving & ontwerp
Susy Cascado, Amsterdam

Drukwerk & verspreiding
Drukkerij Holland, Alphen a/d Rijn

Abonnementstarieven per jaar
Particulier: € 59,-
Instelling: € 124,-
Student: € 42,-
Gastouder: € 38,-

Informeer voor collectieve tarieven bij de uitgever.
Losse nummers nabestellen via swpbook.com € 9,95 (vanaf september € 14,95. 100 pagina's vanaf september 2021). 
Digitale nummers en/of artikelen nabestellen via kinderopvangkennis.nl

Algemene voorwaarden van Uitgeverij SWP zijn van toepassing. Prijzen gelden vanaf 1 januari 2021 voor een jaarabonnement, inclusief toegang tot online dossiers. Een nieuw abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk drie maanden vóór afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Voor het doorgeven van een adreswijziging, stopzetten van uw abonnement of vragen over uw factuur neemt u contact op met de abonnementenadministratie.

Abonnementenadministratie Nederland & België 

Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest.
 
www.aboland.nl

_________________________________________________________

Digitale kennisbank

Naast de gedrukte versie zijn de complete edities van KIDDO en BBMP ook te vinden in www.kinderopvangkennis.nl . In kinderopvangkennis.nl zijn daarnaast leerboeken, rapporten en ondersteunende publicaties opgenomen.

Sociale media

________________________________________________________

© 2021 Uitgeverij SWP, Amsterdam

Alle rechten voorbehouden
ISSN 1568-4598
De Algemene Voorwaarden van Uitgeverij SWP zijn van toepassing.Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]