Colofon

Vakblad KIDDO is een uitgave van Uitgeverij SWP in samenwerking met Kind en Gezin en VBJK in Vlaanderen.

Verschijningsdata
KIDDO is een tweemaandelijks vakblad. In 2018 verschijnt KIDDO op: 9-1, 6-3, 24-4, 26-6, 18-9 en 20-11.

Uitgever
Trude van Waarden (SWP)

Hoofd- en eindredacteur Nederland
Jessica Crezee (SWP)

Hoofdredacteur Vlaanderen
Ellen Rutgeerts (VBJK)

Redactieraad Nederland
Marloes Abbink (SKSG), Hester Baars (Kiki, Kansen in Kinderen), Iris Bollen (Kohnstamm Instituut, UvA), Kees Broekhof (Sardes), Mirjam Gevers Deynoot-Schaub (Kohnstamm Instituut, UvA), Agnes van Hoesel (Kindermaatwerk), Ileen Purperhart (Hestia Kinderopvang), Su’en Verweij-Kwok (NJi), Ardi van Wiechen (Partou), Marlouke Walraven (ViaViela)

Redactieraad Vlaanderen
Ann Steverlycnk, Annelies Bergmans, Annemie Nouwynck, Brecht Peleman, Caroline Boudry, Christine Faure, Ellen Rutgeerts, Els Pauels, Fien Lannoye, Lien Werbrouck, Linds De Maere, Mady Van Herreweghe, Neelke Dewulf, Sven Bussens 

Vormgeving
Susy Cascado, Cascado Vormgevers, Amsterdam

Drukwerk en distributie
Drukkerij Holland bv, Alphen a/d Rijn

Abonnementstarieven 2018
De Algemene Voorwaarden van Uitgeverij SWP zijn van toepassing. Prijzen gelden vanaf 1 januari 2018 voor een tweemaandelijks jaarabonnement, inclusief online dossiers en extra’s. Een nieuw abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk drie maanden vóór afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. 
Instellingen: € 116,-
Particulieren: € 54,50
Studenten: € 39,50
Gastouders: € 34,90
Collectief (>10 ex. op één adres): € 44,-
Collectief (>10 ex. verschillende adressen): € 48,-

Wijzigingen
Abonnementen, mutaties en opzeggingen kunt u doorgeven via de servicepagina van:

www.aboland.nl (NL) of  www.epo.be/abonnementen (BE) 

De Algemene Voorwaarden van Uitgeverij SWP zijn van toepassing.

Prijzen gelden vanaf 1 januari 2018 voor een jaarabonnement. Een nieuw abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk drie maanden vóór afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. 

© 2018 Uitgeverij SWP, Amsterdam. 
Alle rechten voorbehouden. 
ISSN 1568-4598Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]