75 aanbevelingen voor verbetering Vlaamse kinderopvang

Een lijvig rapport, met aanbevelingen die er niet om liegen. Volgens de parlementaire onderzoekscommissie naar misstanden in de Vlaamse kinderopvanglocaties van Kind en Gezin constateert zijn er twee jaar lang veel alarmerende signalen geweest die wezen op structurele problemen in het handhavings‐ en inspectiebeleid van de kinderopvang.
75 aanbevelingen voor verbetering Vlaamse kinderopvang


Procedures zijn niet goed gevolgd en topbestuurders en -politici hebben ‘onvoldoende adequaat en niet met het gepaste urgentiegevoel gereageerd’. En het dossierbeheer was ‘een puinhoop.’

De Vlaamse onderzoekscommissie wil toe naar een betere klachtenbehandeling met één centraal contactpunt (de Kind en Gezin-lijn), een hervorming van de inspecties kinderopvang en een verlaging van het maximaal aantal kinderen per begeleider. Nu is dat 1 begeleider per 8 of 9 kinderen. Dat moet naar beneden, de commissie geeft echter geen nieuwe verhouding.

Verder moet met name het Agentschap Opvoeden worden gereorganiseerd en z’n interne processen verbeteren. De positie van de topvrouw van het Agentschap Opgroeien, Katrien Verhegge, is wankel, maar verantwoordelijk minister van Welzijn Crevits van CD&V heeft al laten weten dat Verhegge mag aanblijven. Ze moet wel crisismanagers naast zich dulden. Minister Wouter Beke van Welzijn was wel eerder opgestapt vanwege de affaire.

De onderzoekscommissie van het Vlaamse parlement is in 2022 in het leven geroepen om de veiligheid in de kinderopvang te onderzoeken. Dit na het overlijden van een baby in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje, waar al langer klachten over waren. Ook waren er aanhoudende verhalen over schrijnende situaties in andere kinderdagverblijven. De onderzoekscommissie moest uitzoeken hoe ‘t zit met de veiligheid in de Vlaamse kinderdagverblijven en of het Agentschap Opgroeien wel voldoende heeft gedaan om veiligheid te garanderen en te controleren.

'14 overlijdens en 24 hersenletsels' 
Uit het rapport van de onderzoekscommissie blijkt dat in de afgelopen vijf jaar de Vlaamse justitie 14 overlijdens en 24 hersenletsels heeft onderzocht bij zeer jonge kinderen, allemaal gelinkt aan incidenten in een crèche. In twee gevallen leidde het onderzoek tot een veroordeling. Maar de onderzoekscommissie constateert dat deze dossiers vaak niet eens zijn onderzocht door het Agentschap Opgroeien. Kinderen konden overlijden zonder dat er ooit een kinderopvanginspecteur langskwam. 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]