ADHD en je zorgverzekering: waar moet je aan denken?

ADHD is de afkorting voor de Engelse term Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands noemen ze het aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Als je kind ADHD heeft, reageren de hersenen sneller op prikkels. Hierdoor kan je kind sneller afgeleid zijn, impulsief gedrag vertonen, lichamelijke onrust ervaren en/of het moeilijk vinden om te focussen.
ADHD en je zorgverzekering: waar moet je aan denken?

Toch kunnen de symptomen per kind verschillen. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om te leren omgaan met ADHD. Zoals therapie of medicijnen. We leggen je uit wat je aan de zorgverzekering hebt.

Psychische hulp bij ADHD

Als je kind de diagnose ADHD krijgt, is het verstandig dat hij of zij hiermee leert omgaan en het gaat zien als onderdeel van hun zelf en niet zozeer als een zwakte. Bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater kan hierbij helpen. Je kunt hiervoor het beste eerst contact opnemen met je huisarts. Hij of zij verwijst jullie door naar een geschikte hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De hulpverlener gaat dan met je kind aan de slag om hem of haar trucjes te leren om met de symptomen om te gaan. Zoals bijvoorbeeld structuur aanbrengen, omgaan met stress of juist meer de positieve eigenschappen van je kind belichten. De symptomen lopen per kind ontzettend uiteen, dus hoe zo’n behandeling er precies uitziet, is echt naar behoefte van het kind. Een vorm van therapie, die vaak wordt toegepast bij ADHD, is cognitieve gedragstherapie.

Hulp bij ADHD en je zorgverzekering

Als je kind onder behandeling is binnen de GGZ, krijg je dit vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de polis van een van de ouders en betalen dus ook geen eigen risico.

Medicatie bij ADHD

Naast hulp vanuit de GGZ zijn er ook verschillende soorten medicijnen voor ADHD. Je hebt twee soorten ADHD-medicatie: kortwerkende en langwerkende medicijnen. Als je start met de medicatie, wordt er meestal gekozen voor de kortwerkende variant. De werkzame stof in deze soort is Methylfenidaat. Deze stof geeft een positief effect in je hoofd. Je kunt dan bijvoorbeeld veel beter concentreren en hebt daardoor meer focus. De medicatie werkt snel, maar breekt dus ook weer snel af. Daarom moet je op tijd weer een nieuwe dosis innemen, zodat de symptomen niet versterkt terugkomen.

Je huisarts kan ook langwerkende medicatie voorschrijven. Bijvoorbeeld Concerta of Atomoxetine (Strattera). Van deze medicatie is werking 8 - 12 uur in plaats van 3 - 6 uur bij de kortwerkende medicijnen. Je hoeft ze dan dus minder vaak in te nemen. Daardoor is de prijs ook stuk hoger en heeft de overheid besloten de medicatie maar gedeeltelijk te vergoeden. De eigen bijdrage voor de langwerkende medicatie is daardoor een stuk hoger dan bij de kortwerkende medicatie.

Vergoeding ADHD-medicatie

Of je de ADHD-medicijnen vergoedt krijgt, is vaak erg verschillend. Sommige soorten krijg je vanuit de basisverzekering. Je betaalt wel altijd je eigen risico en vaak ook nog een eigen bijdrage. Daarbij vergoeden zorgverzekeraars alleen geregistreerde medicijnen die zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en vaak ook alleen de goedkoopste variant. Tijdens het vergelijken van je zorgverzekering is het dus verstandig om hier rekening mee te houden en de kosten naast elkaar te zetten.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]