Bewegen, sporten en (buiten)spelen tijdens de kinderopvang

In onze gedigitaliseerde wereld kan het belang van buitenspelen voor kinderen niet genoeg benadrukt worden. Buiten alle motorische vaardigheden die kinderen door buitenspelen ontwikkelen, brengt het ze ook op cognitief en sociaal vlak vooruit. Sportdocent zet zich daarom in om kinderen weer enthousiast te maken voor buitenspelen en de kinderopvang is dé locatie om dat te bewerkstelligen. Het is dé plek waar sport en beweging gestimuleerd kan worden, omdat het ruimte biedt voor (vaste) beweegmomenten.
Bewegen, sporten en (buiten)spelen tijdens de kinderopvang


Sportdocent ziet het liefst dat elke kinderopvanglocatie bruist en overstroomt van sportieve activiteiten en (buiten)spelende kinderen. Mede door een nijpend personeelstekort is dit bij veel organisaties niet de realiteit. Sportdocent is daarom graag dé beweegpartner van kinderopvanglocaties om handjes en activiteiten te bieden. We ontlasten het personeel van de opvanglocaties, we geven het BSO-aanbod én de (sport)beleving van kinderen een flinke boost! 

Sportdocent biedt;

  • sportieve begeleiders die structureel en ad hoc inzetbaar zijn om sportactiviteiten te organiseren. Groot pluspunt: ze vallen binnen de ratio en bieden dus ook ondersteuning als pedagogisch medewerker! 

  • compleet verzorgde events (sportochtenden en –middagen) met elk een eigen verhaallijn, waarmee de sportieve activiteiten tot leven worden gewekt! 

  • een ervaren sportprofessional die als (assistent) locatiemanager op interim-basis ingezet kan worden om te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het sport- en beweegbeleid binnen de organisatie. Daarnaast fungeert de (assistent) locatiemanager als aanspreekpunt, zowel intern als extern. 

  • verrijdbare materiaalkist met daarin alle materialen én bijbehorende activiteitenkaarten om jarenlang geweldige pleinspelen te organiseren; de Sportibox Pleinspelen. De Sportibox is ontwikkeld door beweegprofessionals en is ook te gebruiken door kinderen zelf!

We leggen graag voor u de link tussen het bewegingsonderwijs en de kinderopvang door specifieke spellen en activiteiten uit de gymles terug te laten komen in het activiteitenaanbod op uw kinderopvangorganisatie zodat ook daar de beweeglijn wordt doorgetrokken. Organiseer en begeleid het buitenspelen en de sport- en spelactiviteiten goed zodat u uitdagendere opvang creëert waar kinderen graag blijven komen.

Benieuwd naar de activiteiten die Sportdocent kan organiseren op uw kinderopvanglocatie? 
Kijk op sportdocent.nu/kinderopvang

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]