Brancheorganisaties kinderopvang kijken verschillend naar ‘gratis opvang’

Op Prinsjesdag 2022 heeft het Nederlandse kabinet bekend gemaakt dat toch alle werkende ouders erop vooruit gaan bij de in te voeren ‘bijna gratis kinderopvang’. In het coalitieakkoord stond nog dat bij invoering van bijna gratis kinderopvang de overheid 95 procent van de kosten van kinderopvang gaat betalen.
Brancheorganisaties kinderopvang kijken verschillend naar ‘gratis opvang’Maar daardoor zouden de laagste inkomens er op achteruitgaan. De laagste inkomensgroepen krijgen nu namelijk 96 procent vergoed. Het kabinet heeft dat idee nu aangepast. Voor ouders met lage inkomens scheelt dit tussen 200 en 400 euro per jaar. 

Loes Ypma, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang reageert enthousiast: ‘Hierdoor kunnen we de ontwikkelingskansen, juist ook van kinderen van werkende ouders met de laagste inkomens, blijven stimuleren. Als maatschappelijke kinderopvang hebben we hier stevig voor gepleit. Het maakt kinderopvang betaalbaar en eenvoudig voor álle jonge ouders en zorgt dat (meer) werken echt loont.’ Volgens Ypma laat het kabinet door de aanpassing zien dat zij het belang van (bijna) gratis kinderopvang voor de kindontwikkeling, en de Nederlandse arbeidsmarkt en welvaart serieus neemt. 

 

Minder juichend is de andere brancheorganisatie in de kinderopvang, de BK. Deze blijft erop hameren dat – in tijden van groeiende arbeidskrapte en toenemende vergrijzing – door de plannen van het kabinet voor gratis kinderopvang de vraag zal toenemen. Terwijl het tekort aan personeel blijft. 

BK-directeur Emmeline Bijlsma: ‘Per 1 januari 2023 verdwijnt de regel dat het aantal uren opvang dat je vergoed krijgt vanuit de overheid gekoppeld is aan het aantal uren dat je werkt. Iemand die één uur per week werkt zou dan in theorie vijf dagen opvang kunnen krijgen. We verwachten daardoor een toename in de vraag.’ Ook het feit dat per 1 januari 2025 werkende ouders een groot deel van de kinderopvangkosten vergoed krijgen, ongeacht wat zij verdienen zal volgens Bijlsma ‘leiden tot een sterk toenemende vraag, terwijl de capaciteit er niet is’.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]