Brancheorganisaties kinderopvang over regeerakkoord: ouders met lage inkomens duurder uit

De brancheorganisaties voor kinderopvang zijn blij dat het nieuwe kabinet ouders meer vergoeding voor kinderopvang wil geven. Maar ze vinden ook dat te weinig ouders er baat bij hebben. Volgens de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) profiteren vooral ouders met hoge inkomens van de plannen in het nieuwe regeerakkoord.
Brancheorganisaties kinderopvang over regeerakkoord: ouders met lage inkomens duurder uit

 

Het nieuwste kabinet Rutte wil dat werkende ouders altijd nog 5 procent zelf betalen voor de kinderopvang en dat de rest wordt vergoed door de overheid. De betaling van die vergoeding gaat rechtstreeks naar de opvang. Voorzitter Loes Ypma van BMK zegt dat het nieuwe regeerakkoord goed nieuws voor werkende ouders is, maar ‘we zijn er nog niet’. Ouders met lage inkomens krijgen momenteel 96 procent vergoed, dat wordt dus minder volgens het regeerakkoord.

Ypma vervolgt: ‘En het kabinet moet nú doorpakken met een uitbreiding van recht op kinderopvang naar niet-werkende ouders. Ten eerste omdat ook deze kinderen recht hebben op ontwikkelingskansen en juíst voor kinderen van niet-werkende ouders kan kinderopvang het verschil maken en ontwikkelingskansen verbeteren. Het is essentieel voor de kinderen én de samenleving van de toekomst dat álle kinderen van 0 tot 13 jaar toegang krijgen en samen kunnen opgroeien. We zijn daarom ook blij dat er geen knip is gemaakt tussen 0-4 jaar en 4-13 jaar.’

Volgens directeur Emmeline Bijlsma van BK betekent dit regeerakkoord onder meer dat lage inkomens de prijs betalen voor ‘bijna gratis’. De nieuwe regeling in het regeerakkoord moet nog worden uitgewerkt en dat zal volgens Bijlsma een hele klus worden. Verder benadrukt zij dat overal in Nederland personeelstekorten zijn, dus ook in de kinderopvang. De BK verwacht dat als er meer vergoeding is voor de kinderopvang, er ook meer vraag naar zal zijn. Er zal dus ook meer personeel nodig zijn, in deze tijd van grote krapte op de arbeidsmarkt.

Gjalt Jellesma, voorzitter van belangenvereniging voor ouders BOinK, is het daarmee eens. Volgens hem houden we door het coronavirus en de vergrijzing in Nederland de komende jaren nog zeker last van personeelstekorten in de kinderopvang. ‘Laten we kwaliteitseisen los, bijvoorbeeld omwille van personeelstekorten, dan doen we de kinderen geen recht’, zegt hij.

Personeel in de kinderopvang wordt nu weggekocht om in het onderwijs te gaan werken, signaleert Jellesma. Een structurele oplossing voor dit soort problemen is nodig. De uurtarieven moeten omhoog en de dagindeling op werk en opvang anders. ‘Zonder kinderopvang draait de BV Nederland niet.’

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]