BSO Bus in toekomst geen bijzondere bromfiets meer

Per 1 januari 2024 treedt een regeling in werking die de huidige regeling Bijzondere Bromfiets 2019 vervangt. Na een transitieperiode van twee jaar wordt de bromfietsregeling vervangen door de Nationale Typegoedkeur-regeling. Voertuigen die als BSO Bus nog geleverd worden, blijven onder de vereisten van de regeling ‘bijzondere bromfietsen 2019 actief. Wel moeten deze voortdurend blijven voldoen aan de eisen volgens de regeling voertuigen voor de bijzondere bromfiets.
BSO Bus in toekomst geen bijzondere bromfiets meer


Op de website van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vind je een uitgebreid overzicht over de nieuwe eisen en de overgangsfase. Tussen 1 juli 2024 en 30 juni 2025 wordt de BSO Bus geregistreerd op naam van de organisatie die deze in bezit heeft. Deze kentekenverplichting zorgt voor eenheid en duidelijkheid met betrekking tot gebruik op de weg en de verzekeringsplicht.

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) hebben aanvullende afspraken gemaakt over het gebruik van de BSO Bus met de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Via een gezamenlijk convenant is het mogelijk geworden om in plaats van acht kinderen, tien kinderen te vervoeren met de BSO Bus.

Producenten van bijzondere bromfietsen hebben tot eind 2025 de tijd om een Nationale Typegoedkeur te verkrijgen voor een voertuig. Deze regeling is een doorontwikkeling van de huidige regels. Het eerder genoemde convenant is niet van toepassing op nationale typegoedkeurvoertuigen. Dus het maximale aantal passagiers is dan acht. Ook voor andere licht gemotoriseerde voertuigen zoals bakfietsen gaat deze norm gelden.

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]