De school en buitenschoolse opvang in dialoog met ouders

Uit onderzoek én praktijk blijkt dat Vlaamse ouders en medewerkers vaak hetzelfde willen voor kinderen in de kleuterklas. Ze zijn allebei ook vragende partij voor meer samenwerking. Hoe kom je tot een goed ouderbeleid? Hoe zien ouders die samenwerking met de school? Wat kan de school voor ouders betekenen? En wat kan de buitenschoolse opvang betekenen? Dit is het vierde artikel in de reeks ‘Schoolrijpe kinderen of kindrijpe scholen?’ KIDDO werkt hiervoor samen met Kleuters & ik, het vakblad voor kleuteronderwijs.
De school en buitenschoolse opvang in dialoog met ouders

 

Dit artikel staat in het Vlaamse wisselkatern. Klik hier om het artikel in te kijken.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]