Door corona iets minder kinderen naar de opvang

Het gemiddeld aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang nam in het tweede kwartaal van 2020 met 3000 af, vergeleken met het eerste kwartaal. Voor het eerst in jaren is er geen sprake van toename, zo blijkt uit de tweede kwartaalrapportage kinderopvang. De afname komt door de effecten van de eerste corona-golf in het voorjaar van 2020.
Door corona iets minder kinderen naar de opvang


In het tweede kwartaal van dit jaar gingen er 410.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang, 349.000 kinderen naar de dagopvang en 107.000 kinderen naar de gastouderopvang. Alleen de buitenschoolse opvang steeg licht, het gebruik bij de andere opvangsoorten is gedaald. Het gemiddelde aantal uur opvang per kind per maand is licht gestegen in alle opvangsoorten. Het aanbod in de dagopvang daalde het tweede kwartaal met 18 locaties naar 9002 locaties. Het aantal bso-locaties steeg met 14 naar 7428. Lees hier alle cijfers.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]