Een dag in de babygroep

In Een dag in de babygroep brengt Hedie Meyling de visie van Emmi Pikler op creatieve wijze tot leven. Stagiaire Hannah beschrijft wat er gedurende een dag allemaal in haar babygroep gebeurt. Via haar ogen en oren maken we intieme verzorgingsmomenten en verbazingwekkend spel mee. We volgen de ontwikkeling van acht kinderen in de leeftijd van 5 tot 23 maanden, op motorisch, cognitief en sociaal gebied. Leren ze gaandeweg beter kennen en leven mee met hun ontdekkingen, belevenissen en emoties. Evenals die van hun ouders en de pedagogisch medewerkers.
Een dag in de babygroep

 

Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen, ontnemen we hem juist datgene wat voor zijn algehele ontwikkeling het belangrijkste is.’                Emmi Pikler

De kerngedachte van de Hongaarse kinderarts en pedagoog Emmi Pikler was dat je een baby niet in posities brengt (zoals zitten of staan) waar hij nog niet zelfstandig in of uit kan komen en dus nog niet aan toe is. Daarnaast is directe stimulatie nadelig voor de bewegings- en persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Het is beter als hij zijn eigen interesses mag volgen en nieuwe posities en bewegingen uitprobeert zodra hij er aan toe is.

Aan het einde van de dag, als alle kinderen weer zijn opgehaald, begint het tweede, meer theoretische deel van dit boek waarin een aantal thema’s verder zijn uitgewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld een humane manier van wennen in het kinderdagverblijf stap voor stap beschreven en gaat het boek in op de voordelen van samenwerken tijdens de verzorging. Met behulp van de aantrekkelijke illustraties van Jom Semah wordt duidelijk welk soort speelgoed zinvol is.

Met dit originele (studie)boek hoopt Hedie Meyling iedereen die met de ontwikkeling van jonge kinderen te maken heeft, van beleidsmakers tot ouders, te inspireren om respectvol met kinderen en zichzelf om te gaan. Meer lezen? Bestel het boek via www.swpbook.com/2128.

Deelnemers van het 3e Babycongres (25 juni as.) ontvangen het boek gratis bij deelname. Meer informatie vindt u op www.babycongres.nl.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]