Eindverslag onderzoek kinderopvangtoeslag overhandigd

Commissievoorzitter Chris van Dam heeft op donderdag 17 december het eindverslag aangeboden van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag aan Kamervoorzitter Khadija Arib. In het verslag, getiteld ‘Ongekend onrecht’, constateert de commissie onder meer dat bij de fraudeaanpak van de kinderopvangtoeslag de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.


Een vergissing bij een aanvraag van ouders werd al gauw als fraude gezien, waardoor zij in de uitvoering ten onrechte gebrandmerkt zijn als opzettelijke fraudeurs. Dit verwijt treft niet alleen de uitvoering – specifiek de Belastingdienst/Toeslagen – maar ook de wetgever en de rechtspraak, aldus de commissie in haar eindverslag. ‘De schending van de rechtsstaat raakt iedere Nederlander’, zegt Van Dam bij de overhandiging in een snoeiharde toespraak.

Ondertussen heeft het kabinet besloten om alle gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire 30.000 euro compensatie te geven, uit te betalen vóór 1 mei 2021. Ouders die tot nu toe minder hebben gehad, krijgen een aanvulling tot dit bedrag. Ook komen nu alle getroffen ouders in aanmerking voor de compensatieregeling, waardoor iedereen ‘ruimhartiger en sneller’ geholpen kan worden. Dit meldt de Belastingdienst. Volgens de dienst is een individuele compensatie voor ouders te complex en verloopt deze minder soepel dan aanvankelijk werd ingeschat. ‘Het duurt gewoon te lang.’

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]