Gooi het maar in mijn pet!

Uitdrukkingen en zegswijzen kunnen nogal wat verwarring opleveren. Zeker voor autistische kinderen, maar ook voor kinderen voor wie het Nederlands niet hun moedertaal is. In dit artikel vind je een aantal praktische tips om in de buitenschoolse opvang (bso) aan de slag te gaan met uitdrukkingen en zegswijzen én een aantal uitgewerkte voorbeelden uit het boek Gooi het maar in mijn pet!.
Gooi het maar in mijn pet!

Lees het artikel of de complete KIDDO via Kinderopvang Kennisword abonnee of bestel hier het nummer in print. 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]