Handreiking informatieoverdracht kinderopvang basisonderwijs

Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Een nieuwe handreiking van Kennisnet maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van privacywetgeving (AVG).
Handreiking informatieoverdracht kinderopvang basisonderwijs


In het besluit kwaliteit kinderopvang is opgenomen dat het kinderdagverblijf in het kader van een doorlopende ontwikkellijn met toestemming van de ouders, informatie over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de basisschool (incl. VE) en de bso. Ook de bso kan informatie delen met een basisschool.

Het was tot nu onvoldoende duidelijk welke informatie de scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van de geldende privacywetgeving, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarom is deze handreiking opgesteld.

Tip van partner Logavak
Webinar: Privacy in de Professie: Kinderopvang. 17 mei 2021  |  Logavak Online

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]