Helft medewerkers kinderopvang krijgt ‘attenties’ om vooral te blijven werken

In de kinderopvang is nog steeds een groot personeelstekort, het grootst in de buitenschoolse opvang. In de bso nam het aantal organisaties met een personeelstekort in de afgelopen maanden opnieuw toe. In de peuteropvang en dagopvang nam dit aantal juist af. Dit blijkt uit de arbeidsmarktpeiling die Kinderopvang werkt! hield in maart 2023.
Helft medewerkers kinderopvang krijgt ‘attenties’ om vooral te blijven werken

Kinderopvang werkt! voert de arbeidsmarktpeiling drie keer per jaar uit. Aan de arbeidsmarktpeiling in maart 2023 deden in totaal 168 organisaties mee. In de bso nam het aandeel organisaties met een tekort aan pedagogisch medewerkers licht toe: van 74 naar 76 procent. In de peuteropvang nam dit aandeel af van 45 naar 33 procent. En in de dagopvang van 64 naar 54 procent.

Veelgenoemde oorzaken voor het personeelstekort zijn: ziekteverzuim van werknemers (67 procent), te weinig aanbod van geschikte kandidaten (66 procent) en het onvoldoende inlopen van bestaande personeelstekorten (51 procent). 

Wachtlijst kinderopvang
Organisaties hebben vooral een wachtlijst op dinsdag (98 procent), donderdag (96 procent) en maandag (87 procent). Ook op vrijdag (44 procent) en woensdag (42 procent) komen wachtlijsten voor, maar bij veel minder organisaties.

Voor de komende zes maanden is de verwachting dat het tekort ongeveer hetzelfde zal blijven. Bijna driekwart (73 procent) van de organisaties verwacht komend half jaar een tekort aan pedagogisch medewerkers in de bso (was 68 procent). In de dagopvang is dit 56 procent (was 64 procent). En in de peuteropvang verwachten de deelnemende organisaties een tekort van 31 procent (was 44 procent).

Bij de organisaties die deelnamen aan de peiling stroomden in het afgelopen jaar in totaal bijna 3500 nieuwe medewerkers in. Dit is een instroompercentage van 15 procent. Bijna een op de vijf nieuwe medewerkers (18 procent) kwam binnen via zij-instroom. Uit het onderzoek blijkt verder dat organisaties proberen het personeelstekort op te lossen door pedagogisch medewerkers voor elkaar te laten invallen of bijspringen (84 procent), medewerkers meer uren te laten werken dan ze op hun contract hebben (68 procent) en door groepen samen te voegen (53 procent).

Behoud van medewerkers 
In voorbereiding op de gevolgen van het nieuwe kabinetsbeleid investeert twee derde (65 procent) van de organisaties in het behoud van medewerkers. Gevolgd door het aannemen van stagiair(e)s en proberen deze te behouden (44 procent), verlagen van de werkdruk (43 procent), meer individuele aandacht voor medewerkers (42 procent) en extra bbl’ers aannemen (36 procent).

En om medewerkers te behouden zet 75 procent van de organisaties zich in voor een prettige werksfeer, waardering (74 procent) en meer persoonlijke aandacht voor medewerkers (71 procent). Verder biedt 63 procent medewerkers een opleiding of cursus aan en geeft 54 procent medewerkers attenties.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]