Inzet werkgevers en werknemers voor nieuwe cao kinderopvang

De onderhandelingen voor een nieuwe cao kinderopvang zijn van start gegaan. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het roerend eens dat de arbeidsvoorwaarden om te werken in de kinderopvang aantrekkelijk moeten zijn. Ze zien ruimte voor verbetering en willen gezamenlijk optrekken.


Zo wil Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) samen inzetten op oplossingen zoals het bieden van loopbaanperspectief voor medewerkers en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Ook moeten combinatiebanen beter mogelijk worden gemaakt door het laten vervallen van belemmerende BTW-regels. Daarnaast moeten instroom en zij-instroom worden bevorderd en medewerkers behouden blijven voor de sector. Verder moet de deeltijdfactor worden verhoogd en de regeldruk verlaagd, stelt de BK. De werkgeversorganisatie ziet ruimte voor een ‘passende loonstijging’ en is bereid financiële ruimte daarvoor te zoeken.

 

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) ziet salaris en ontwikkelmogelijkheden als belangrijke elementen van de komende cao. De BK beschouwt de onderhandelingen als opmaat voor werken naar een toekomst met ‘een ontwikkelrijke omgeving voor de jeugd in een werkveld waarin kinderopvang, onderwijs en aanvullende zorg elkaar steeds meer verrijken en waar gemakkelijk ontmoeting ontstaat en samenwerking vanzelfsprekend is’. Belemmeringen rondom arbeidsvoorwaarden in interprofessionele samenwerking moeten daarom weg. 

De BMK wil afspraken maken over en onderzoek doen naar de arbeidsvoorwaarden van álle professionals kindontwikkeling van 0 tot 13 jaar, samen met de sociale partners in het onderwijs en met andere sectoren die zich bezighouden met kindontwikkeling. Centraal moeten dan thema’s staan als samen anders werken, regionale ontwikkelingen, een leven lang leren en ontwikkelen, en flexibiliteit en werkzekerheid. De BMK belooft de cao-onderhandelingen in te gaan met ‘een passende inzet’.

Bij vakbond FNV staat het terugdringen van het enorme personeelstekort en de hoge werkdruk in de kinderopvang bovenaan op het lijstje bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De FNV stelt een looptijd van één jaar voor, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Een langere looptijd is bespreekbaar, maar heeft gevolgen voor de af te spreken inkomensverbetering. 

FNV pleit voor ‘een stevige en structurele loonsverhoging’, waardoor werknemers een fatsoenlijk inkomen kunnen hebben. Verder stelt zij voor om de eindejaarsuitkering te verhogen met 2 procent, zodat deze stijgt van 3 procent naar 5 procent. Om de werkdruk te verminderen stelt de bond voor: drie jaar eerder met pensioen, meer vakantie- en verlofdagen en recht op vrij op 5 december, 24 december en 31 december vanaf 15:00 uur (door middel van betaald verlof tot einde werktijd).

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]