Kijken naar kwaliteit: het MeMoQ zelfevaluatie-instrument

Wat zijn de pedagogische sterktes en aandachtspunten van je eigen opvang? MeMoQ ontwikkelde hiervoor een nieuw zelfevaluatie-instrument. Het omvat zes dimensies, een stappenplan en verschillende methodieken. Een handig hulpmiddel om stil te staan bij het dagelijks werk met kinderen en ouders. Bovendien sluit het aan op het pedagogische raamwerk én op de nieuwe aanpak van Zorginspectie in Vlaanderen. KIDDO verkent het instrument en polst bij groepsopvang en gezinsopvang: hoe werken zij ermee?
Kijken naar kwaliteit: het MeMoQ zelfevaluatie-instrument

Een zelfevaluatie-instrument in de kinderopvang in Vlaanderen is niet nieuw: er zijn altijd instrumenten geweest waarmee je je eigen werk onder de loep kunt nemen; erg handig voor de kwaliteitszorg van je organisatie. Sinds 2017 is er een nieuwe tool: een zelfevaluatie-instrument dat past binnen het MeMoQ-project van Kind & Gezin. Een overzicht.

  • Pedagogisch raamwerk: Een visietekst die de krijtlijnen voor een kwaliteitsvolle opvang van baby’s en peuters uitzet. Met aandacht voor kinderen, ouders en samenleving. Ook de ervaringsgebieden komen hierin aan bod. Zie KIDDO 1 2015, KIDDO 1 2016 en KIDDO 3 2016.
  • Nulmeting:  Een grootschalig onderzoek naar de pedagogische kwaliteit in de groeps- en gezinsopvang in Vlaanderen en Brussel. Kinderen doen het over het algemeen goed, maar worden te weinig geprikkeld. Een bespreking van de resultaten vind je in KIDDO 4 2017 en KIDDO 5 2017. 
  • Zelfevaluatie: Je leest er alles over in dit artikel. Een volgend artikel in KIDDO 2 2018 gaat over Kwaliteit Troef, een gezelschapspel om kwaliteit onder de loep te nemen, afgestemd op het zelfevaluatie-instrument.
  • Monitoring: Zorginspectie zal tijdens de inspectiebezoeken een nieuw instrument gebruiken dat sterk op het zelfevaluatie-instrument is afgestemd. Meer daarover in KIDDO 3 2018. 

Moet je werken met dit zelfevaluatie-instrument? Neen, maar je bent wel verplicht om elke vijf jaar je werking – en dus ook je pedagogische kwaliteit – te evalueren. De manier waarop je dit doet, kies je zelf. Omdat het MeMoQ zelfevaluatie-instrument je toelaat om met eenzelfde bril te kijken als de inspecteurs, is het alleszins een aanrader! Bovendien is het zelfevaluatie-instrument ontwikkeld in nauw overleg met de sector. Je krijgt hiermee dus een goed hulpmiddel voor kwaliteitszorg in handen.

Zes dimensies
Het zelfevaluatie-instrument bestaat uit zes dimensies. In het schema kun je zien dat elke dimensie een ander aspect van pedagogische kwaliteit omvat. ‘Welbevinden’ (1) en ‘betrokkenheid’ (2) helpen je te kijken naar de beleving van kinderen zelf.

De volgende twee dimensie gaan over de interacties tussen jou en de kinderen en tussen de kinderen onderling. Emotionele ondersteuning (3) gaat bijvoorbeeld over de sfeer in je opvang en hoe je inspeelt op de emotionele noden van kinderen. Bij educatieve ondersteuning (4) horen onder meer deze vragen: ‘Hoe daag je kinderen uit om te exploreren? Welke invloed krijgen kinderen in hun eigen leerproces? Hoe ondersteunen we de taalontwikkeling van kinderen?’

Vervolgens is er een dimensie voor de leef- en leeromgeving (5). Hoe zijn de indeling en inrichting van de ruimte, het aanbod aan spelmaterialen, de dagindeling…? De zesde dimensie bekijkt de opvangkwaliteit vanuit het oogpunt van gezinnen (6). Deze dimensie peilt naar de samenwerking met ouders en de manier waarop je respectvol omgaat met maatschappelijke diversiteit.

Andere aspecten zijn ook belangrijk, maar komen niet in dit instrument aan bod. Denk aan de samenwerking met andere organisaties, reflectie met collega’s, duurzaamheid, professionalisering, pedagogische coaching... Ook het aantal vierkante meters speloppervlakte, de groepsgrootte, hygiëne, risico-analyse... blijven belangrijk, maar staan niet in het instrument. Het zelfevaluatie-instrument kijkt naar de proceskwaliteit: alles wat je kunt waarnemen in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders.

Lees verder in KIDDO 1 (2018) vanaf pagina 14. Nog geen abonnee? Klik hier.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]