Kinderopvang, da’s even wennen

Hoe nieuwe ukken hun weg vinden in een kinderdagverblijf
De periode net voor of na de paasvakantie is traditioneel een moment waarop heel wat kinderen voor het eerst naar de opvang gaan. De overgang van het vertrouwde thuismilieu naar de opvang is voor een kind en zijn of haar ouders een belangrijke stap. De bekende stemmen, geuren, handelingen en reacties maken plaats voor een andere omgeving, andere gewoonten, andere volwassenen. Een degelijk wenbeleid kan dit proces vergemakkelijken.

De overstap naar de kinderopvang hoeft helemaal niet nadelig te zijn voor de verdere ontwikkeling van een kind of voor een hechtingsrelatie. De enige voorwaarde is dat de opvang deze overgang goed voorbereidt en begeleidt, in samenwerking met de speciaal daarvoor aangewezen aandachtspersoon vanuit de opvang voor elk kind. Toch is zo’n wenbeleid niet voor elke vorm van kinderopvang makkelijk uit te voeren. Bij tijdelijke of dringende kinderopvang hebben ouders onverwacht opvang nodig omwille van een opleiding, een sollicitatiegesprek, een nieuwe baan of een acute crisissituatie. Vaak is er dan weinig tijd om een volledige wenperiode te doorlopen. Het komt er voor kinderdagverblijven of opvangouders op aan om telkens een evenwicht te vinden tussen ‘werkelijkheid’ en ‘wenselijkheid’.
 
Wennen op maat
Kinderdagverblijf Elmer in Brussel biedt reguliere, occasionele én dringende kinderopvang aan. Elmer heeft door de jaren heen een goed gestructureerd wenbeleid ontwikkeld, dat wordt toegepast bij elke vorm van opvang. ‘Bij de start vindt een uitgebreid intakegesprek plaats, gevolgd door meerdere wendagen’, vertelt Latifa Bouhoute, hoofdverantwoordelijke van Elmer Noord. ‘Tijdens het intakegesprek bij Elmer leren het gezin en het kinderdagverblijf elkaar kennen. Dit gebeurt aan de hand van een inlichtingenfiche waarop de gegevens van het kind en het gezin verzameld worden. De nieuwkomers krijgen een rondleiding in de opvang en maken kennis met de leefgroepen, de begeleidsters en de andere kinderen. Op die manier proberen we opvang te bieden op maat van de verwachtingen en de behoeften van elk gezin.’
 
Tijdens de kennismaking legt de hoofdbegeleidster aan de ouder(s) uit, waarom het kinderdagverblijf kiest voor deze wenperiode. Ze laat een kind toe om op eigen tempo vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving, de nieuwe kinderen en de nieuwe begeleidsters. ‘Als dit samen met de moeder, vader of een andere ‘bekende’ persoon gebeurt, voelt het kind zich veilig. Bovendien weten ouders ook zelf waar en bij wie hun kind opgevangen wordt en kunnen ze het kinderdagverblijf met een geruster gevoel verlaten. Ten slotte leert de begeleidster op haar beurt, het gezin en het kind kennen. Hoe meer de begeleidster weet over hun gewoonten, hoe beter ze tegemoet kan komen aan hun wensen en behoeften.’
 
Lees verder in KIDDO 3 vanaf pagina 34.
 
Neem een abonnement
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]