Kinderopvang luidt noodklok over personeelstekort

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) meldt dat er enorme personeelstekorten zijn in de kinderopvang. Dit naar aanleiding van een brief van kinderopvangorganisatie TintelTuin die aan ouders is gestuurd over mogelijke sluiting van groepen.
Kinderopvang luidt noodklok over personeelstekort


Irene Schimmel, BK-bestuurslid en directeur-bestuurder van TintelTuin, zegt daarin dat door het personeelstekort TintelTuin genoodzaakt is groepen te sluiten. ‘Er zijn onvoldoende pedagogisch medewerkers beschikbaar om alle vacatures op te vullen en er zijn ook onvoldoende uitzendkrachten te vinden.’

TintelTuin is een van de vele voorbeelden van kinderopvangorganisaties die kampen met personeelstekort. Uit onderzoek blijkt dat 71 procent van de kinderopvangorganisaties heeft een tekort aan personeel. Een toename van 15 procent sinds mei. In de bso is het tekort met 79 procent nog groter. De belangrijkste oorzaak is te weinig beschikbare kandidaten (81 procent). Daarnaast worden ziekteverzuim, uitstroom en een tekort omdat de organisatie wil groeien genoemd. Dit blijkt uit de derde-kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!

De personeelstekorten zijn een landelijk probleem, met uitschieters in de grote steden. Organisaties hebben vooral een personeelstekort op de dinsdag (95 procent) en donderdag (94 procent), maar ook op de maandag hebben veel organisaties een tekort (84 procent). Op vrijdag en woensdag is het percentage weliswaar lager, maar heeft alsnog meer dan de helft van de organisaties een personeelstekort. In de dagopvang heeft 81 procent van de organisaties een wachtlijst. De sector groeide het afgelopen jaar naar 111.000 medewerkers, een stijging van maar liefst 9000. Een groei van bijna 35 procent ten opzichte van vijf jaar geleden, toen de teller op 82.000 stond.

Om een snelle instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen werd eerder dit jaar de diplomalijst verruimd met 174 diploma’s. Potentiële medewerkers die wel relevante praktijkervaring, maar niet het juiste diploma hebben, kunnen eind dit jaar starten om via EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties) alsnog te voldoen aan de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerker.

Brandbrief aan staatssecretaris van SZW en GGD-GHOR

Vanwege de grote personeelstekorten hebben 125 kinderopvangorganisaties op 11 oktober een brandbrief gestuurd aan de staatssecretaris van SZW en GGD-GHOR. In de brief vragen de organisaties aandacht voor het nijpende personeelstekort in de sector en doen zij voorstellen voor concrete ingrepen. De organisaties willen met name een versoepeling van de huidige regels. 

De BK heeft zelf ook veel reacties op een enquête gehad, waarin 184 kinderopvangorganisaties een duidelijk beeld schetsen van de ernst van het personeelsprobleem. Van de 184 leden geeft 95 procent aan moeilijk te vervullen vacatures te hebben, 73 procent omschrijft het personeelstekort als ernstig tot zeer ernstig, waarbij 33 procent aangeeft dat de bedrijfsvoering er zelfs door in gevaar komt. Ongeveer 4 procent zegt dat er geen sprake is van een personeelstekort in de organisatie en 0,5 procent vindt het tekort amper merkbaar. Daarnaast ziet 86 procent dat het tekort ook nog eens (snel) toeneemt. De belangrijkste oorzaken volgens de leden zijn:

  • Toename van de vraag naar kinderopvang (61 procent)

  • Te gering aantal uren dat op (BSO) contract gegeven kan worden (51 procent)

  • Te weinig uitstroom uit opleiding(en) (45 procent)

  • Opleidingseisen/kwalificatie-eisen zijn te strikt (44 procent)

  • Coronagerelateerde kwesties (43 procent)

In de komende maanden verwacht 74 procent van de organisaties dat het personeelstekort nog nijpender wordt, 25 procent verwacht weinig verandering en slechts 1 procent ziet een verbetering in het vooruitzicht. De meest genoemde consequenties van het personeelstekort zijn dat staf of management op de groep moet staan, wachtlijsten, het overtreden van regels zoals het tijdstip waarop pauze wordt genomen en het sluiten van groepen.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]