Kinderopvang werkt hard mee aan verbetertraject kinderopvangtoeslag

In zijn jaarlijkse ‘eindbrief kinderopvang’ aan de Tweede Kamer beschrijft staatssecretaris voor kinderopvang Bas van ‘t Wout (SZW) de stand van zaken van het verbetertraject kinderopvangtoeslag. Die is ingezet in april 2020, toen de grote gevolgen voor ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire duidelijk werden. De hoeksteen van het verbetertraject is om ouders eerder op de hoogte te brengen als er verschillen ontstaan tussen de kinderopvangtoeslagaanvraag en de daadwerkelijke situatie.
Kinderopvang werkt hard mee aan verbetertraject kinderopvangtoeslag


Een groot deel van de hoge terugvorderingen ontstaat door een verschil in de door de ouder opgegeven en daadwerkelijk afgenomen opvanguren, schrijft de staatssecretaris. Een belangrijk onderdeel van het verbetertraject kinderopvangtoeslag is daarom de maatregel om kinderopvangorganisaties maandelijks gegevens over de afgenomen opvang aan de Belastingdienst te laten leveren. Eind november 2020 blijken al 2500 kinderopvangorganisaties gegevens aan te leveren aan de Belastingdienst. Dit is ongeveer 85 procent van alle kinderopvangorganisaties.

Kinderopvangtoeslagapp
Met actuelere gegevens over het gebruik van kinderopvang kan de Belastingdienst verschillen eerder signaleren en de juiste dienstverlening bieden aan ouders door hen tijdig op deze verschillen te attenderen. Het attenderen van ouders gebeurt o.a. door middel van brieven en notificaties in de kinderopvangtoeslagapp. Inmiddels is de app 88.000 keer in gebruik genomen. In totaal zijn er ruim 105.000 wijzigingen in gegevens succesvol via de app doorgegeven aan Belastingdienst. De app wordt door gebruikers goed gewaardeerd in de appstore. Ruim 96 procent van de gebruikers geeft aan (zeer) tevreden te zijn.

In 2021 wordt beoogd maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties verplicht te stellen en zal eerder signaleren in de reguliere processen van Belastingdienst worden een vaste plek krijgen. Een belangrijk deel van de verbetermaatregelen betreft het begeleiden van ouders met een grote kans op (hoge) terugvorderingen. Het gaat om ouders die een aanvraag voor kinderopvangtoeslag hebben ingediend en extra hulp nodig hebben bij het tijdig doorgeven van wijzigingen in de aanvraaggegevens van hun kinderopvangtoeslag. Een persoonlijk begeleider gaat aan de slag met de ouder, indien deze er om vraagt, om er samen voor te zorgen dat de juiste toeslag wordt toegekend. Indien nodig wordt de ouder langdurig door de Belastingdienst begeleid.

Daarnaast worden ouders benaderd die door kinderopvangorganisaties worden aangedragen. Dit is in september 2020 van start gegaan, op verzoek van de branche. Kinderopvangorganisaties staan dichterbij de ouder en kunnen daardoor goed inschatten of een ouder persoonlijke begeleiding nodig zou kunnen hebben. Daarom worden kinderopvangorganisaties gevraagd om ouders bij Belastingdienst aan te melden voor persoonlijke begeleiding, die alleen wordt gestart als de ouder dit wenst. Tot op heden zijn 52 ouders begeleid die zijn aangedragen door een kinderopvangorganisatie.

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]