Kwaliteitscode Kinderopvang: ‘Voor een blijvend kwalitatief hoogstaande en toegankelijke kinderopvang’

Vooruitlopend op de aangekondigde stelselwijziging kinderopvang hebben zes kinderopvangorganisaties hun verantwoordelijkheid genomen voor een blijvend kwalitatief hoogstaande kinderopvang die voor iedereen toegankelijk is.
Kwaliteitscode Kinderopvang: ‘Voor een blijvend kwalitatief hoogstaande en toegankelijke kinderopvang’

Zes kinderopvangorganisaties komen met kwaliteitscode die de sector heldere regels en richting geeft naar de toekomst.

De organisaties hebben het initiatief genomen om gezamenlijk bij te dragen aan het verder professionaliseren van de kinderopvangsector. Volgens de initiatiefnemers heeft de aankomende stelselwijziging uitstekende doelstellingen, maar zorgt dit wel voor grote uitdagingen die vragen om verdere professionalisering en transparantie binnen de sector. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de Kwaliteitscode Kinderopvang. 

Doel is dat de code verder wordt uitgebouwd en dat zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties eventueel via hun brancheorganisatie zich bij deze kwaliteitscode gaan aansluiten.

Heldere spelregels

 

De kinderopvangsector staat voor een verantwoordelijke publieke opgave: toegankelijke, inclusieve en kwalitatieve kinderopvang leveren, waarbij de talentontwikkeling van het kind centraal staat. De vorming in de eerste levensjaren is immers essentieel voor de latere ontwikkeling. 

De code heeft hiervoor heldere spelregels: 

  • investeren in hoge kwaliteit, 
  • doelmatig besteden van kinderopvanggeld 
  • aanscherpen van de bedrijfsvoering voor alle organisaties.

De rode draad is hierbij transparantie. 

Zo borgt de kwaliteitscode dat er op een verantwoorde manier wordt bestuurd en dat er publiekelijk inzicht wordt gegeven in welke keuzes organisaties daarin maken. Uiteraard moeten de spelregels aansluiten bij de stelselwijziging en de bestaande wet- en regelgeving en sturing geven voor de langere termijn. Wanneer de kinderopvangsector in staat is dit samen te realiseren, hebben kinderen, ouders, medewerkers en uiteindelijk de hele samenleving daar profijt van.

Lees er hier alles over.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]