Liefdevol communiceren met kinderen

Hoe zou het zijn als je als ouder of opvoeder nóg beter met je kind leert omgaan dan je al doet? Volgens orthopedagoog en Gordon-trainer Jantine Peters geeft de Gordon-opvoedmethode alle nodige handvaten om liefdevol en effectief met kinderen te communiceren. Ze schreef er een boek over.
Liefdevol communiceren met kinderen

 

Kinderen opvoeden is een prachtige taak. Het is niet altijd gemakkelijk om goed en duidelijk te communiceren met kinderen, maar het is wel heel belangrijk, aldus Jantine Peters. ‘Goed communiceren is de basis voor een sterke relatie tussen de opvoeders en het kind. En die relatie is van wezenlijk belang voor het welzijn, het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van een kind.’

Bewust kijken en luisteren
Maar hoe doe je dat? Volgens de Gordon-methode, een positieve, liefdevolle opvoedmethode, is de sleutel voor effectieve communicatie actief en heel bewust kijken en luisteren naar het gedrag van een kind. Daardoor leer je de gevoelens en behoeften van het kind kennen. Als je daar vervolgens woorden aan geeft, kun je inspelen op het kind en tezelfdertijd je eigen behoeften en gevoelens kenbaar maken.

Minder conflicten
Veel volwassenen hebben vanuit hun eigen opvoeding meegekregen dat ouders hun kinderen dingen moeten leren. Jantine: ‘Dat uitgangspunt is in onze cultuur ‘ingebakken’, maar maakt soms ook dat we ons boven kinderen plaatsen. Als je als volwassene gaat bepalen wat goed en slecht is, leidt dat bij een kind veelal tot verzet of sluimerend ongenoegen. Het is goed om het kind te laten zijn wie hij is. Als je met aandacht, rust en vertrouwen communiceert met je kind, heb je minder conflicten. Een kind voelt dat zijn behoeften en emoties worden geaccepteerd en voelt zich begrepen. Je geeft het de boodschap: je mag er zijn, je bent het waard. Dat geeft een kind zelfvertrouwen en versterkt een positief zelfbeeld.’

In haar boek Liefdevol communiceren met jonge kinderen gaat Jantine Peters in op de acht principes van de Gordon-methode. In KIDDO licht Jantine deze stappen kort toe aan de hand van praktische voorbeelden die goed toepasbaar zijn in de kinderopvang.

Lees deze acht Gordon-principes in KIDDO 1 (2019) vanaf pagina 16.
Nog geen eigen KIDDO op je mat? 
Word gauw abonnee!
 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]