Meer meldingen van fysiek geweld

Ieder jaar brengt de inspectie en overzicht uit over de aantallen meldingen bij de vertrouwensinspecteurs en de trends die uit de voorliggende jaren zichtbaar zijn. In zowel de kalenderjaren 2020 als 2021 is de kinderopvang deels gesloten geweest door de coronapandemie. Een goede vergelijking met eerdere jaren is daardoor niet te maken.
Meer meldingen van fysiek geweld


In vergelijking met de twee eerdere kalenderjaren is het aantal meldingen fysiek geweld toegenomen. In 2021 registreerde de vertrouwensinspectie 62 meldingen, in 2019 en 2020 was dit aantal respectievelijk 55 en 40 meldingen. In circa 52 procent (32 van de 62 meldingen) ging het om een vorm van mishandeling. In 31 van deze 32 meldingen mishandeling (circa 97 procent) is de beklaagde een met taken belast persoon. In het overleg tussen de houder en de vertrouwensinspectie is in 9 gevallen een mogelijk vermoeden van een strafbaar feit vastgesteld en is de houder verwezen naar de politie voor het doen van aangifte. 

Bij dagopvang valt op dat het aantal meldingen vrijwel terug is op het niveau van voor corona (2019). Dat geldt voor meldingen over seksueel misbruik en fysiek geweld. Daarnaast valt op dat er al sinds 2020 meer meldingen zijn binnengekomen over seksuele intimidatie en psychisch geweld. 

Lees hier gratis het hele rapport.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]