Meldpunt FNV overspoeld met klachten bkr-regel

Het FNV-meldpunt beroepskracht-kindratio (bkr) heeft de afgelopen weken honderden meldingen van kinderopvangmedewerkers en ouders ontvangen. Zij geven aan dat de wettelijke grens van het minimaal aantal beroepskrachten dat op een groep mag staan, niet wordt nageleefd. Uit veruit de meeste van de bijna 700 meldingen (82 procent) bleek dat dat zelfs minimaal eens per week gebeurt.
Meldpunt FNV overspoeld met klachten bkr-regel

Bij FNV Zorg & Welzijn kwamen geluiden binnen dat deze grens regelmatig overschreden werd en daarom opende FNV op 21 oktober een meldpunt waar medewerkers en ouders melding kunnen doen van eventuele overschrijdingen. In totaal deden tot nu toe 649 medewerkers en 41 ouders melding van het niet naleven van de bkr.

Vooral bij ziekte van een collega, blijken medewerkers er alleen voor te staan. Bijna een kwart (24 procent) van de medewerkers die melding deed, gaf aan dat in die gevallen geen inval beschikbaar is. Ook gaf 13 procent van de medewerkers aan dat zieke medewerkers ‘vanwege de bkr gepusht worden om toch te komen werken of niet naar huis mogen als ze tijdens het werk ziek zijn geworden’. Eén medewerker schreef zelfs: ‘Een collega werd ziek en kreeg te horen: als je corona hebt, dan kom je gewoon.’

 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]