Mensenrechtencollege om hulp gevraagd in sluiting kinderopvang

Vier organisaties, ouders en kinderopvangmedewerkers stappen naar het College voor de Rechten van de Mens vanwege het uitsluiten van gehandicapte kinderen door kinderopvangorganisatie Blos. De organisatie met tientallen vestigingen liet begin dit jaar weten te stoppen met groepen waarin kinderen met en zonder beperking samen worden opgevangen. Dat stuitte op verzet van ouders.
Mensenrechtencollege om hulp gevraagd in sluiting kinderopvang

Kinderen die extra zorg nodig hebben, waren op hun plek in een gemengde ‘plusgroep’. Samen met kinderen zonder bijzonderheden. Maar de plusgroep houdt op te bestaan, ondanks beloftes. Private equity heeft de Utrechtse crèche van kinderopvang Blos overgenomen. En durfinvesteerders vinden extra zorg voor kinderen lastig. Dat kost geld. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Defence for Children, Art. 1 Midden Nederland en de lokale stichting Eigenwijs in de Wijk vinden dat de sluiting in strijd is met VN-verdragen en de Nederlandse wet. In een brief vragen de organisaties het mensenrechtencollege om een advies aan de Nederlandse regering.

Sinds 2014 is er in Utrecht, Zeist en Houten 'inclusieve opvang'. Kinderen met een handicap of ontwikkelingsachterstand kunnen er samen met kinderen zonder beperking terecht in drie groepen, de zogenoemde plusgroepen. Begin dit jaar, nadat Blos was overgenomen, maakte de organisatie bekend te stoppen met de plusgroepen. Ouders kregen te horen dat de kwaliteit en continuïteit onvoldoende kon worden gewaarborgd, meldde NRC. Ouders kunnen nieuwe kinderen niet meer aanmelden. Van de huidige groepen stromen de meeste kinderen door. Voor sommigen moeten een andere oplossing worden gevonden.

De sluiting maakt het voor jonge kinderen met een beperking moeilijker om deel te nemen aan de samenleving, stellen de organisaties. Het zou indruisen tegen de Nederlandse Wet op gelijke behandeling handicap of chronische ziekte. Die houdt onder meer in dat je als aanbieder niet op grond van een handicap mag discrimineren. Ook zou de sluiting in strijd zijn met de VN-kinder- en handicapverdragen.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]