Mentor in de kinderopvang

Vanaf 1 januari van volgend jaar zijn kinderopvangorganisaties volgens de Wet IKK verplicht om elk kind in de opvang te koppelen aan een eigen mentor. Maar wat is een mentor? Daar is de wet niet zo duidelijk over. Moeten pm’ers wel zo blij zijn met deze verandering? KIDDO legt deze vragen voor aan Maryse Nijhof-Broek. Maryse is psycholoog en werkt als adviseur en trainer bij Sardes. Voor KIDDO schrijft zij regelmatig artikelen over babyopvang. Met IJsbrand Jepma van Sardes verdiepte zij zich in het mentorschap en samen schreven zij het artikel ‘De mentor in de kinderopvang’.
Mentor in de kinderopvang

In dit hart van KIDDO bespreken we de komende edities een aantal thema’s uit de Wet IKK die bij pedagogisch medewerkers vragen kunnen oproepen. Deze keer bespreken we mentorschap. Mentorschap is een onderdeel van het thema 1: Ontwikkeling van het kind staat centraal. In de toelichting staat:

‘Elk kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang krijgt een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. In de dagopvang wordt de ontwikkeling van het kind periodiek besproken met de ouders, in de buitenschoolse opvang wordt de ontwikkeling besproken als daar behoefte aan is bij de mentor of de ouder. In de dagopvang is de mentor de contactpersoon voor de ouder, in de buitenschoolse opvang ook voor het kind.'

Dit artikel staat in het Nederlandse wisselkatern. Klik hier om het artikel in te kijken.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]