NIEUW: Op de plank - Opvoeden volgens de Gordonmethode

Met de juiste vakliteratuur op de plank blijf je bij. KIDDO vermeldt de mooiste publicaties voor jouw beroep. Het boek In Balans – Opvoeden in de kinderopvang volgens de Gordonmethode gaat over communicatievaardigheden waarmee je plezierige relaties met kinderen, hun ouders en collega’s kunt onderhouden. Het verscheen onlangs in alweer de vierde druk.
NIEUW: Op de plank - Opvoeden volgens de Gordonmethode

 

Respectvolle relaties

Thomas Gordon is geen onbekende in de kinderopvang. In de jaren vijftig en zestig werkte hij als klinisch psycholoog met ouders en kinderen. Hij constateerde dat er vaak sprake was van miscommunicatie en dat die de oorzaak was van veel problemen. Zijn inzichten verwerkte hij in een praktisch communicatiemodel en in een training voor ouders om hen te leren respectvol te communiceren en grenzen te stellen zonder macht te gebruiken. In de loop van de tijd zijn er allerlei andere trainingen ontwikkeld, ook voor de professionals in de kinderopvang (zie kader).

Centraal in de Gordonmethode staat het ontwikkelen van een warme, open relatie met kinderen, gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijds respect en liefde, waardoor kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige, weerbare mensen. Gordon gaf ouders duidelijke handvatten om de communicatie te verbeteren, zoals de ik-boodschap, actief luisteren en de overlegmethode. In de kinderopvang kun je dit inzetten bij kinderen van alle leeftijden. En de vaardigheden komen je ook goed van pas in de contacten met collega’s en ouders, ook als er geen problemen zijn; je kunt rekenen op veel meer begrip en een fijne sfeer in de groep.

Communicatie met anderen, vooral kinderen, is veelomvattend. Het is ook van groot belang voor het welbevinden van kinderen. Zeker in de drukke kinderopvang kan het moeilijk zijn om aandacht en geduld op te brengen voor ieder kind. De auteur van deze overzichtelijke uitgave begrijpt dat helemaal en heeft de Gordonmethode daarom uitgewerkt voor situaties in de kinderopvang. Praten met kinderen, open vragen stellen, anders kijken naar gedrag, bepalen wíe nou een probleem heeft, kinderen op weg helpen in hun zelfstandigheid, grenzen stellen, straffen en belonen, en ruzies tussen kinderen begeleiden... De manier waarop je dit telkens kunt aanpakken volgens Gordon, is goed uitgeschreven in het boek. 

Lees verder in KIDDO 5 (2016) vanaf pagina 38. Nog geen abonnee? Klik hier.

Meer info
Saskia Henderson, In balans – Opvoeden in de kinderopvang volgens de Gordonmethode. Uitgeverij SWP. www.inbalans.swpbook.com. Meer doen met Gordon? Op www.gordoncommunicatie.nl vind je een overzicht van alle trainingen door gecertificeerde trainers.

 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]