‘Noodopvang is niet overvol’

Uit een peiling onder Nederlandse Kinderopvangorganisaties blijkt dat de bezetting tijdens de huidige coronanoodmaatregelen gemiddeld nog geen 50 procent is ten opzichte van normaal. De kinderopvang heeft nog steeds de ruimte om meer kinderen op te vangen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en van kinderen die zich in kwetsbare posities bevinden.
‘Noodopvang is niet overvol’


Als reactie op een bericht van de NOS over overvolle noodopvang bij scholen en kinderopvang, reageert de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) dat de kinderopvang over de hele linie helemaal niet overvol is. ‘De kinderopvang heeft voldoende capaciteit om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en aan kinderen die zich in kwetsbare posities bevinden. Wij zijn niet vol, in tegendeel, we benutten nu nog geen 50 procent van ons potentieel’, aldus BMK-voorzitter Monique Vreeburg.

De BMK deed een peiling onder kinderopvangorganisaties over de bezetting tijdens de kerstdagen en een prognose over de periode vanaf 4 januari 2021. Hieruit blijkt dat sinds het begin van de tweede lockdown het beroep dat ouders doen op de noodopvang groter dan tijdens de eerste lockdown dit voorjaar toen ouders veelal bang waren voor besmettingsrisico’s.

Genoeg medewerkers
Uit de peiling blijkt dat een verwachtte bezetting tot 50 procent ten opzichte van de normale capaciteit niet zorgt voor een overbelaste kinderopvang. Kinderopvangorganisaties geven aan dat er genoeg (gezonde) medewerkers zijn. Daarnaast is tijdens de tweede lockdown de noodopvang alleen toegankelijk voor ouders met een cruciaal beroep die reeds gebruikmaken van kinderopvang. Ook wordt aangegeven dat we geleerd hebben van de eerste lockdown en nu beter voorbereid waren en meer duidelijkheid konden bieden in de communicatie met ouders.

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]