Onvoldoende aandacht voor leesbevordering in kinderopvang

Kinderopvangorganisaties moeten meer aandacht besteden aan het bevorderen van de leesvaardigheid. Dat concludeert de Stichting Lezen naar aanleiding van het vierjaarlijkse onderzoek naar leesbevordering in de kinderopvang. Volgens de stichting moet dit beter worden verankerd in het beleidsplan van een instelling.
Onvoldoende aandacht voor leesbevordering in kinderopvang


Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de organisaties geen apart voorleesplan heeft en dat  de helft  voorlezen niet heeft opgenomen in het beleids- of werkplan.

Stichting Lezen werkte voor het vierjaarlijkse onderzoek samen met Kantar. In deze editie ging speciale aandacht uit naar de deskundigheid(sbevordering) van pedagogisch medewerkers.

Aanbevelingen
Hoewel er in het rapport van 2020 enkele kritische noten worden geplaatst, blijkt dat de leesvaardigheid bij een hoop kinderopvanglocaties al op orde is. Toch is er bijna overal wel ruimte voor verbetering, zo valt te lezen. Daarom zijn de volgende zeven aanbevelingen opgesteld:  

1. zet in op het opnemen van leesbevordering in het pedagogisch beleids- of voorleesplan;

2. zet in op het versterken van de rol van de voorleescoördinator;

3. zet in op het voorlezen aan baby’s;

4. zet in op de expertise van (aankomende) pedagogisch medewerkers;

 5. zet in op ouderbetrokkenheid;

 6. zet in op een goede leesomgeving;

7. zet in op een kwaliteitsslag binnen het programma BoekStart

‘Voorlezen gaat zo’
Het volledige rapport van Stichting Lezen is te bekijken via de link. Wil jij of jouw medewerker zelf aan de slag, bekijk dan de onderstaande boekentips.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]