Opnieuw uitbreiding diplomalijst kinderopvang

Cao-partijen in de kinderopvang hebben in november besloten tot een verdere uitbreiding van de diplomalijst voor dagopvang en bso. Na een eerder besluit in oktober 2020 om twaalf pedagogische diploma’s met ‘aanvullend bewijs’ weer op te nemen, is opnieuw gekeken naar mogelijkheden tot verdere uitbreiding, met inachtneming van de kwaliteitseisen.
Opnieuw uitbreiding diplomalijst kinderopvang

De urgentie hiervoor komt voort uit de bestaande personeelstekorten die vergroot zijn door de coronacrisis.

Cao-partijen hebben besloten voor het voldoen aan de kwalificatie-eis voor alleen buitenschoolse opvang het percentage van 75 procent te verlagen naar 50 procent. En het overgangsbewijs naar het laatste jaar te wijzigen in overgangsbewijs naar het derde jaar. Ingangsdatum van dit besluit is 1 februari 2021. 

Er is ook besloten dat branche-erkende opleidingen worden ontwikkeld op basis van het competentieprofiel pedagogisch medewerker van 2019. Instroomeis hiervoor is minimaal een mbo 3-diploma. De verwachting is dat cao-partijen rond maart 2021 een besluit kunnen nemen over de leerdoelen en de criteria waaraan een scholing moet voldoen, in navolging van de systematiek van de scholingen PBMC. Aanbieders van scholing kunnen vanaf dan hun aanbod ontwikkelen. De eerste scholingen kunnen naar verwachting rond de zomer 2021 worden gestart. 

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]