Pedagogisch medewerkers beter in vroegsignalering

Door de werkwijze Alert4you zijn pedagogisch medewerkers (pm’ers) in de kinderopvang beter in staat om ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ZonMw.
Pedagogisch medewerkers beter in vroegsignalering


Bij Alert4you helpen jeugdhulpprofessionals pedagogisch medewerkers bij het herkennen van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en het begeleiden van deze kinderen en hun ouders. Dat kan voorkomen dat problemen van kinderen verergeren en zwaardere hulp nodig is.

Voor het onderzoek werden beleidsmedewerkers, pedagogisch medewerkers, jeugdhulpspecialisten en ouders in Amersfoort, Amsterdam en Hoogeveen gevraagd naar hun ervaringen met Alert4you. Uit het onderzoek blijkt dat pedagogisch medewerkers zich positief ontwikkelen op vier kerncompetenties: kennis van de ontwikkeling bij kinderen, omgaan met opvallend gedrag, hulp van buiten inroepen en omgaan met ouders. De pedagogisch medewerkers hebben ook meer zelfvertrouwen. Ze stellen betere vragen en ervaren dat hulp vragen geen teken van zwakte is. 

 

De gelijkwaardige samenwerking tussen jeugdhulpprofessionals en pedagogisch medewerkers is volgens Jitty Runia van het Nederlands Jeugdinstituut de kracht van Alert4you. ‘Ik hoor van pm’ers dat zij het fijn vinden om sámen op de werkvloer te staan en niet van bovenaf te horen krijgen wat ze moeten doen. Bovendien is het van toegevoegde waarde dat zij leren om op een andere manier naar een kind te kijken. Dus niet: welk probleem heeft dit kind? Maar: welke vraag heeft dit kind? Een ander belangrijk aspect van Alert4you is dat de ouders volwaardig partner zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen met de professionals.’

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]