Personeelstekort: SKA Kinderopvang zegt contracten met ouders op

SKA Kinderopvang, de grootste kinderopvangorganisatie in de regio Amersfoort, gaat vanaf volgende week noodgedwongen bestaande contracten met ouders opzeggen. De kinderopvangorganisatie ziet geen andere oplossing meer vanwege de enorme personeelstekorten.
Personeelstekort: SKA Kinderopvang zegt contracten met ouders op

Ouders die hun kind nu drie dagen naar een opvang van SKA – in bijvoorbeeld Amersfoort, Leusden, Nijkerk of Putten – brengen, kunnen te horen krijgen dat ze voor één dag in de week een andere oplossing moeten zoeken. Voor ouders die hun kind één dag brengen, zou het kunnen dat de opvang helemaal stopt. SKA weet niet voor hoeveel van de 4000 kinderen die de organisatie in dagverblijven en bso opvangt nog plek is.

Voor een enkele locatie gaat de wijziging al in per 22 augustus, dat is de start van het nieuwe schooljaar. Maar de meeste wijzigingen gaan in per 1 september, meldt SKA. De noodgreep is nodig omdat SKA maar liefst 40 onvervulde vacatures heeft. ‘We dreigen nu een onvoldoende goede werkgever voor onze medewerkers en een onvoldoende betrouwbare dienstverlener voor onze klanten te worden. Alleen door het aantal kinderen wat we opvangen weer in balans te brengen met het aantal beschikbare medewerkers kunnen we dit verbeteren.’

De personeelskrapte in de kinderopvang is een gigantisch probleem, groter dan ooit, reageert Gjalt Jellesma, voorzitter van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Bij SKA kunnen sommige ouders te horen krijgen dat hun kind bijvoorbeeld van drie dagen opvang teruggaat naar twee, of van één naar nul. ‘Dat komt niet onverwachts’, zegt Jellesma. ‘Amersfoort en ook Utrecht kampen al veel langer met een tekort.’ In de hele Nederlandse kinderopvang kwamen er in het eerste kwartaal van 2022 4700 vacatures bij, waarvan er eind maart nog 4400 open stonden.

De nood bij SKA is dan ook een uitwas van de grote problemen die de sector al langer parten spelen, zegt Jellesma. BOinK krijgt vaker klachten dat een kinderopvang onverwachts voor een dag sluit, omdat vanwege ziekteverzuim de roosters niet rond te krijgen zijn. ‘Dat gaat soms ook heel ongelukkig. Dan wordt het ‘s avonds via een app aangekondigd dat er morgen geen opvang is. Dan weet iedere ouder dat je geen schijn van kans meer maakt om een alternatief te regelen.’

Als oplossing voor de personeelskrapte zien de werkgevers in de kinderopvang heil in combinatiefuncties met onderwijs, goed werkgeverschap en aanvulling van teams met ‘talentvolle extra mensen’. Ook willen ze graag dat de huns inziens ‘knellende regelgeving’ rondom de kwaliteit wordt verruimd. Niet alleen met de huidige tijdelijke ontheffingen (verruiming inzetbaarheid medewerkers in opleiding), maar ook met structurele en ingrijpende maatregelen die zowel de kwaliteit borgen als meer ruimte geven in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de 3-uursregeling, het vaste gezichtencriterium, de BKR op locatieniveau en het samenvoegen van kindgroepen in de vakanties.

Op zijn beurt roept Jellesma kinderopvangorganisaties op goed te monitoren waarom medewerkers weggaan, ‘anders weet je de reden voor het oplopende tekort ook niet’. Een groep boze ouders stelt in een brief aan SKA wel te weten waar het aan ligt. Het aantal werknemers en de instroom van nieuwe pedagogisch medewerkers is de afgelopen jaren bij SKA gelijk gebleven. ‘Het probleem ontstaat (dus) door de verhoogde uitstroom, in combinatie met het sterk verhoogde aantal kinderen, in 2021. SKA is dus niet voldoende in staat om medewerkers te behouden.’

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]