Pleidooi voor nieuw stelsel kindvoorzieningen

Met het oog op de komende kabinetsformatie heeft een groot aantal organisaties in kinderopvang en primair onderwijs een brief aan de politiek en de Sociaal-Economische Raad (SER) gestuurd over de toekomst van kindvoorzieningen. De organisaties willen het stelsel van kindvoorzieningen vernieuwen.
Pleidooi voor nieuw stelsel kindvoorzieningen


Ook in de politiek leeft breed de gedachte dat de stap naar een ander stelsel noodzakelijk is, onder andere vanwege de toeslagenaffaire. Het kabinet heeft daarom een scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (svk) uitgevoerd om mogelijke opties voor een stelselherziening te verkennen. 

Volgens de kinderopvang- en onderwijspartijen draagt kinderopvang bij aan een toekomstgerichte ontwikkeling van kinderen en biedt het de mogelijkheid aan ouders om te werken. Een bredere toegankelijkheid van de kinderopvang is daarom belangrijk, waarbij arbeid niet meer de bepalende factor is voor toegang is. Zo kunnen meer kinderen dezelfde ontwikkelingskansen krijgen, zowel kinderen met (risico op) een achterstand als kinderen van werkende ouders en niet-werkende ouders.

Bij de inrichting van het nieuwe stelsel is het belangrijk dat het begrijpelijk is voor ouders en de kans op terugvorderingen tot een minimum wordt beperkt. Daarom moet de mogelijkheid van rechtstreekse financiering worden onderzocht. Kinderopvang moet verder bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle ouders. De brief is onder meer ondertekend door de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Jeugdzorg Nederland, Kindcentra 2020, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de Stichting Voor Werkende Ouders.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]