Principeakkoord overgangscao kinderopvang

Pedagogisch professionals in de kinderopvang krijgen 2,5 procent salarisverhoging en stagevergoedingen gaan flink omhoog. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en vakbonden FNV en CNV hebben op 24 april 2024 een principeakkoord bereikt over een overgangscao voor de kinderopvang. De overgangscao loopt van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.


De eindejaarsuitkering gaat met 1 procent omhoog en komt daarmee op 4 procent. Dit geldt voor werknemers die op of na 1 juli 2024 in dienst zijn. De lonen gaan op 1 november met 1,5 procent omhoog. De standaardreiskostenvergoeding gaat van 0,14 naar 0,23 euro per kilometer, ongeacht het vervoermiddel. Werkgevers kunnen ook op organisatieniveau afspraken maken voor een vergelijkbaar alternatief. Duurzame oplossingen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

 

Ook de extra roosterdag zal worden afgeschaft, zo komt er meer rust in de werkweek en meer stabiliteit op de groepen. FNV-bestuurder Deddy Dorenbos verwacht dat hierdoor ook het ziekteverzuim zal dalen. Dorenbos: ‘De extra roosterdag is veel pedagogisch professionals een doorn in het oog. Het betekent dat ze op een extra werkdag in de week kunnen worden ingezet. Al dat geschuif is voor professionals en voor kinderen niet goed. We zijn blij dat werkgevers daarin op een lijn met de vakbonden zitten.’ 

Ook de kinderopvangwerkgevers zijn blij met de concept-overeenkomst. Robert Sänger, voorzitter BMK-cao-delegatie: ‘Met opnieuw een salarisstijging in 2024 voor onze medewerkers geven we blijk van onze waardering voor hun inzet en professionaliteit. Hiermee maken we het werken in de kinderopvang nog aantrekkelijker.’

Ramon Rikken, voorzitter BK-cao-delegatie: ‘Dit principeakkoord is tot stand gekomen in een constructief, soms spannend, overleg met respect voor elkaars standpunten en één gemeenschappelijk doel: het zijn én blijven van een aantrekkelijke sector. Om uitstroom naar aanpalende sectoren als het onderwijs, VVT, jeugdzorg en sociaal werk te voorkomen, is een concurrerende positie op primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden noodzakelijk.’

Sänger: ‘We hechten veel waarde aan een gezonde werkcultuur. Een voorbeeld hiervan is het project “gezond roosteren” waarin we streven naar een balans tussen werkgever, medewerker en medezeggenschap. Denk aan zaken als de voorspelbaarheid van werken, zeker weten wanneer je moet werken of de betrokkenheid van medewerkers bij de totstandkoming van hun rooster. Hierover hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt zodat we dit in projectvorm kunnen opstarten.’

Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt rondom de stagevergoeding en reiskosten. Stagiairs zijn de toekomstige pedagogisch professionals. Zij spelen nu al een belangrijke rol in het verlagen van de werkdruk van pedagogisch professionals. Daar mag meer financiële waardering tegenover staan. De belangrijke afspraken in de overgangs-cao zijn:

  • Salarisverhoging in de tweede helft van 2024.

  • Per 1 juli 2024 stijgt de eindejaarsuitkering van 3 procent naar 4 procent, voor alle medewerkers die op of na 1 juli 2024 in dienst zijn.

  • Per 1 november 2024 stijgen de salarissen met 1,5 procent. Met inachtneming van de salarisstijgingen per 1 januari 2024 en 1 april 2024, komt over heel 2024 de loonstijging uit op 6,5 procent.

  • De stagevergoeding en het stagebeleid wordt meer in lijn gebracht met het Stagepact mbo. Aan alle student-stagiairs wordt een stagevergoeding toegekend. De minimale tarieven bedragen 60 euro per maand voor één dag stage per week met een maximumtotaal van 300 euro per maand. De ingangsdatum is 1 september 2024.

  • De reiskostenregeling wordt gemoderniseerd met ingang van 31 december 2024.

 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]