Sterke wisselwerking: een stagiair in je team

‘Elke stagiair die in onze opvang start, brengt iets nieuws’, zegt Adriana Dobrila. ‘Voor de kinderen is het een nieuw gezicht, iemand anders dan de leden van hun vertrouwde team. En stagiairs confronteren het opvangteam met een hoop nieuwe ideeën die ze op school hebben opgepikt.’ Voor studenten is een stageplek erg belangrijk om ervaring op te doen. Maar je krijgt er als team ook heel veel van terug. KIDDO laat een stagiair, haar stagebegeleider en haar mentor reflecteren over de meerwaarde van hun samenwerking.
Sterke wisselwerking: een stagiair in je team


Voor Adriana Dobrila van groepsopvang Plusj in Edegem heeft werken met stagiairs vooral positieve kanten. ‘Natuurlijk investeer je tijd in stagiairs begeleiden. Je maakt hen wegwijs in je werking. Later geef je feedback en werk je samen aan nieuwe projecten. Maar op het eind van de stage hier hebben we vier of vijf concrete methodieken en spelvormen die we nog heel lang gebruiken.’

Theorie vs. praktijk

Vorig jaar liep Margaux Berkvens stage liep bij Plusj. Margaux: ‘Ik volg het derde jaar Pedagogie van het Jonge Kind aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen. Een richting met thema’s zoals opvoeding, gezinsondersteuning, maar ook ethiek en jeugdbeleid. We leren over vrijetijdsbeleving, spel en gezondheid bij jonge kinderen van nul tot twaalf jaar. Maar ook hoe je samenwerkt met ouders en een team en hoe je werkt rond inclusie, staan in het curriculum. Stage, bijna vanaf dag één in de opleiding, is heel belangrijk. Zo weet je onmiddellijk of de richting je ligt.’

Liesbeth Janssens is praktijkcoördinator van die opleiding. Ze begeleidt ook studenten tijdens hun stage. Liesbeth: ‘We starten inderdaad al na enkele weken theorie in het eerste jaar met stages. Bij onze lintstages gaan de studenten één dag per week op stage. In het tweede jaar drijven we dat op naar twee dagen per week. Als studenten in de eerste weken leren hoe ze baby’s moet verzorgen, oefenen ze dat enkele dagen later al op de stageplek. Ze hebben ook langere stageperiodes, de blokstages. In die weken dompelen de studenten zich helemaal onder in hun stageplaats. In het derde jaar vallen de lintstages weg. Maar dan is het tweede semester vier dagen per week volledig aan stage gewijd. Bijna een perfecte simulatie van hun werk in de opvang later.’

Stagiaire Margaux: ‘Door die afwisseling tussen school en stage in de eerste twee jaren bespreken we situaties die we meemaakten in de praktijk snel en krijgen we ondersteuning om daarmee om te gaan. Want de praktijk volgt niet altijd de theorie uit de handboeken. Zo bestaan er verschillende modellen over samenwerken in team. We leerden over de negen teamrollen die Meredith Belbin onderscheidt. Maar in de praktijk detecteren wie de ‘groepswerker’ of de ‘bedrijfsman’ is in je team, dat is andere koek. Ook al ken je het model van Belbin op je duimpje, je moet telkens de teamleden een tijd observeren en leren kennen voor je die theorie in praktijk kan toepassen.’

Lees verder in KIDDO 2 (2019) vanaf pagina 23.
Nog geen eigen KIDDO op je mat? 
Word gauw abonnee!

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]