Subsidieregeling voor vakantieaanbod voorschoolse educatie

Het Nederlandse kabinet stelt 10,7 miljoen euro beschikbaar voor een extra aanbod aan ve-peuters in de schoolvakanties. Tot 15 mei kunnen ve-aanbieders een subsidieaanvraag indienen. Als er na deze aanvraagperiode nog geld beschikbaar is, dan komt er van 1 augustus tot en met 10 september een nieuwe mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
Subsidieregeling voor vakantieaanbod voorschoolse educatie


De mogelijkheid voor een extra aanbod is een onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. De programma’s in de schoolvakanties moeten aanvullend zijn op het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Het aanbod kan alleen plaatsvinden in kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden. De hoofdlijnen van de subsidieregeling zijn:

  • Aanvraag per locatie, waarbij een aanbod wordt gedaan aan ten minste drie peuters.
  • Het aanbod is uitsluitend bedoeld voor peuters met een vve-indicatie.
  • Het aanbod bestaat uit minimaal 1 week en maximaal 5 weken in de zomer-, herfst- en kerstvakantie 2021.
  • Het aanbod is minimaal 10 en maximaal 16 uur per week.
  • Het extra aanbod is gratis voor ouders.
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]