Vacaturescan: nog steeds personeelstekort in kinderopvang

Ruim een derde van de kinderopvangorganisaties heeft nog steeds een tekort aan personeel. In de bso is dit zelfs 53 procent. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door te weinig geschikte kandidaten en ziekteverzuim. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!. Ook de vacaturegraad is hoog in vergelijking met andere sectoren.


Van de ondervraagde kinderopvangorganisaties heeft 59 procent een wachtlijst voor de dagopvang. Voor de bso is dat 43 procent en voor de peuteropvang 38 procent. Het personeelstekort is in de dagopvang weliswaar iets afgenomen ten opzichte van oktober 2020, maar in de bso is dit nagenoeg gelijk gebleven.

De vacaturegraad is met 34 vacatures op 1000 banen nog steeds hoog in vergelijking met andere sectoren. De landelijke vacaturegraad was 25 in het vierde kwartaal van 2020 (CBS, vacaturegraad naar bedrijfstak). Wel is de vacaturegraad in kinderopvang afgenomen ten opzichte van de vorige meting in januari 2019. Toen was de vacaturegraad extreem hoog met 48 vacatures op 1000 banen. Er zijn wel regionale verschillen: in de regio West is de vacaturegraad met 40 vacatures per 1000 banen het hoogst. In het noorden daarentegen is de vacaturegraad met 23 het laagst.

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]