Versterk kinderen met risicovol spel!

Het versterken van een kind gaat over het ontwikkelen van de motorische, cognitieve en sociaalemotionele vaardigheden. Deze vaardigheden leiden ertoe dat kinderen steeds beter in staat zijn om zelf risico’s in te schatten en de juiste afweging te maken over hoe ze met deze risico’s omgaan. De kans op (ernstig) letsel neemt hierdoor af. Spel met risico’s draagt hier positief aan bij.
Versterk kinderen met risicovol spel!


Lees verder via Kinderopvang Kennisword abonnee of bestel hier het nummer in print. 

 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]