Vier pedagogisch coaches aan het woord

In je werk met kinderen sta je er niet alleen voor. Er ontstaan in Nederland (net als in België) steeds meer nieuwe, ondersteunende functies binnen de kinderopvang die de kwaliteit van het werk op allerlei fronten naar een hoger plan tillen. Vier coaches vertellen.
Vier pedagogisch coaches aan het woord

De pedagogisch coach

Wie:
Marlies van Poppel. Werkt tien jaar bij kinderopvangorganisatie Kanteel, eerst als pedagogisch medewerker, later als praktijkopleider. In april 2017 is ze gestart als pedagogisch coach.
Wat: Als pedagogisch coach ondersteunt Marlies pedagogisch medewerkers om zowel hun pedagogische als didactische vaardigheden te ontwikkelen.

Marlies: ‘Pedagogisch medewerkers bij Kanteel volgen Talentwijzer, een trainingstraject ter vergroting van hun professionaliteit. Om het geleerde te borgen zijn er vorig jaar op enkele locaties pedagogisch coaches ingezet die ondersteuning boden ‘on the job’. Door de coaching ging de kwaliteit van het werk omhoog, was er meer rust, groeide het zelfvertrouwen van de medewerkers en werden ze zich meer bewust van hun handelen. Door dit succes is er besloten om op alle locaties een pedagogisch coach in te zetten.’

Ontwikkeling
‘Ik ben net gestart als pedagogisch coach. De komende tijd ga ik wekelijks drie kinderopvanglocaties bezoeken. Het is de bedoeling er op den duur op elk van onze locaties een coach aanwezig is. Ik zet in op de bestaande kwaliteiten, talenten en professionaliteit van de medewerkers en help ik ze om hun persoonlijke ontwikkeling te versterken. De coaching richt zich op twee pijlers: pedagogisch vakmanschap (interactievaardigheden, kennis van de ontwikkelingsgebieden van kinderen en van bijpassend pedagogisch handelen) en persoonlijk vakmanschap, zoals beroepshouding en competenties. Als coach leg ik het verband tussen dagelijkse handelingen en de interactievaardigheden waar TALENT voor staat. Dat zijn Talentontwikkeling, Autonomie en respect, Leidinggeven en structuur bieden, Emotioneel steunen, Naast elkaar leren spelen en Taal. Taal is de basis, ik benadruk dat het goed is om een kind altijd uit te leggen wat je doet. Dat heeft te maken met respect en autonomie, maar ook met taal.’

Inspireren
‘Ik draai ter plekke mee. In de groep observeer ik en ga ik in gesprek met de medewerkers. Waar willen ze als locatie naartoe, tegen welke problemen lopen ze aan, wat zijn persoonlijke wensen? Soms zijn medewerkers onzeker over bepaald gedrag van kinderen of over hun eigen gespreksvaardigheden met ouders. Ik deel mijn praktische kennis en geef adviezen, soms via video-interactiebegeleiding.’

Inzichten
‘Een pedagogisch coach is over het algemeen snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvangbranche. Vergeleken met twintig jaar gelden is er in het vak veel veranderd; neem alleen maar de komst van de Integrale Kindcentra, waar onderwijs en kinderopvang onder één dak worden aangeboden. Nieuwe inzichten, ook op pedagogisch gebied, vragen andere competenties van de medewerkers. Als coach ben ik de aangewezen persoon om hen bewust te maken van allerlei nieuwe zaken en hen er enthousiast voor te maken. Daarnaast werk ik nauw samen met scholen en zoek ik de verbinding. Hoe zijn we als kinderopvang en school op elkaar afgestemd, welke thema’s bespreken we, hoe kunnen we de doorgaande lijn vasthouden?’

Duwtje
‘Ik vind het heel fijn om mijn kennis over kinderen en communicatie te kunnen delen met anderen. De medewerkers zien meer kansen en grijpen die. Ik ben er niet om de juf uit te hangen, maar probeer ze het voorzetje te geven waarmee ze het zelf kunnen afmaken. Soms is dat duwtje in de rug net wat ze nodig hadden. Als je een medewerker die werkdruk ervaart kunt helpen met een kleine aanpassing en je na een week hoort: ik heb zo’n fijne week gehad, dan is dat geweldig.’

Lees het hele artikel in KIDDO 5 2017 vanaf pagina 34. Nog geen abonnee? Klik hier.
 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]