VOG’s: inschrijfplicht personenregister kinderopvang vergroot

In november 2020 is de Verzamelwet Kinderopvang in de Tweede Kamer aangenomen. Dit houdt onder meer in dat per 1 januari 2021 de inschrijfplicht volgens de personenregister kinderopvang is vergroot. In de Wet kinderopvang staat beschreven wie er allemaal een VOG moeten aanvragen. Voorheen stond hierin dat personen die structureel werkzaam zijn binnen het kindercentrum dit moeten aanvragen. Om de veiligheid van kinderen beter te waarborgen is de wet breder gemaakt.
VOG’s: inschrijfplicht personenregister kinderopvang vergroot


De wetgever in Nederland stelt dat in de praktijk kinderen, tijdens de opvang, ook op een andere locatie kunnen deelnemen aan activiteiten. Juist op externe locaties, zoals een sportcentrum, zijn zij kwetsbaar. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat personen die structureel aanwezig zijn op een kindercentrum of op een andere locatie waar activiteiten plaatsvinden een VOG moeten aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een sportleraar of een juf/meester op een nabijgelegen school. De houder van een kindercentrum is ervoor verantwoordelijk dat deze personen voortaan een VOG aanvragen.

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]