Voorstel: gastouders hoeven zich niet aan eisen speeltoestellen en kinderbedden te houden

Het kabinet wil de gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023’ (WAS 2023) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) nodig, welke ter internetconsultatie wordt gepubliceerd.
Voorstel: gastouders hoeven zich niet aan eisen speeltoestellen en kinderbedden te houden


Het WAS stelt veiligheidseisen om risico’s bij het gebruik van speeltoestellen voor publiek gebruik te beperken. De rechtbank heeft geoordeeld dat speeltoestellen bij gastouders daaronder vallen. Maar doordat de speeltoestellen van gastouders in de eigen tuin staan, valt lastig onderscheid te maken tussen publiek of privégebruik. Daarom wil het kabinet – mede op verzoek van de Kamerleden Palland (CDA) en Stoffer (SGP) – de gastouderopvang uitzonderen van het WAS 2023.

Om de veiligheid van kinderen op de gastouderopvang te waarborgen moeten gastouders maatregelen nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beperken, ook bij speeltoestellen. Dit is geregeld in de Wet Kinderopvang en dit verandert met het voorstel niet. Het gastouderbureau helpt gastouders hierbij. Als de GGD constateert dat er sprake is van onverantwoorde kinderopvang dan kan de gemeente handhavend optreden. 

Gastouders moeten momenteel ook voldoen aan de ‘Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang’. Gastouders moeten daardoor (veel duurdere) bedjes plaatsen in een particuliere woning, terwijl die bedden speciaal zijn ontworpen voor een kinderdagverblijf. 

Deze regeling is daardoor niet passend voor de gastouderopvang. Daarom wordt de gastouderopvang ook uitgezonderd van nadere eisen van deze Warenwetregeling. Het ‘Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen’ en het toezicht daarop door de NVWA blijft wel van kracht.

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]